Nominerade innovationer 2018

Juryn har nominerat 19 innovationer som kan vinna årets Elmia Lantbruk Innovation Award. 

Vilka bidrag som premieras med guld eller silver avslöjas i september. Prisutdelning sker på innovationsmiddagen på Elmia Lantbruk den 25 oktober.

Listan över de nominerade till Elmia Lantbruk Innovation Award 2018: 


Produkt: Amazone Wind Control
Företag: Söderberg & Haak Maskin AB
 

Om produkten: Amazone Wind Control känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida.

 

Produkt: Amazone EasyCheck

Företag: Söderberg & Haak Maskin AB 

Om produkten: Amazone EasyCheck hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar.

 

Produkt: Baleprocessor 3000

Företag: Neuero Scandinavia, Neagri AB

Om produkten: Baleprocessor 3000 är en stationär fullfoderblandare för sönderdelning av ensilage i form av rund-/fyrkantsbal eller block. Sönderdelningen sker med horisontella skruvar med skär på vingarna. Annat buntat material som halm, energigräs och hampa men även rotfrukter kan sönderdelas. Maskinen har dubbla direktstartade 5,5 kW-motorer samt programmerbar styrning av sönderdelningen. 

 

Produkt: Be Free BoPil Grisningsboks

Företag: BoPil A/S
 

Om produkten: BeFree BoPil Grisningsboks är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången. Det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna.

 

Produkt: BlueFan
Företag: SKOV A/S

Om produkten: BlueFan är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, vilket underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott. 

 

Produkt: BRF Crossfire
 
Företag: KLIWE AB

Om produkten: BRF Crossfire är en balrivare som kan användas för både utfodring och ströning. Balen läggs på spridaren med maskinens balspjut. Maskinen kopplas sedan till spjutets lastarfäste. Samtidigt ansluts drivningen automatiskt, varför föraren inte behöver lämna traktorn. Balrivaren river materialet skonsamt och kan sprida lämpligt material jämnt och med stor räckvidd. Personalen behöver inte gå bland djuren, utan kan sköta spridningen från traktorn.

 

Produkt: Free Stall Feeder WIC

Företag: GEA Farm Technologies Mullerup A/S 

Om produkten: Free Stall Feeder WIC är en automatisk utfodringsvagn med utvecklad styrning som gör det möjligt att styra och optimera utfodringen på ett nytt sätt. Fodervagnen kan styras från smartphone eller läsplatta. Ingredienser och volymer kan planeras för varje enskild djurgrupp.

 

Produkt: Grain Cloud
Företag: Skandia Elevator 

Om produkten: Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den och visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service

 

Produkt: Greentec RM 232
Företag: Ystamaskiner AB
 

Om produkten: GreenTecRM 232 är en klippare för häckar runt åkermark, lähäckar mm. De 24 rörliga knivarna sitter på en rund knivhållare och överlappar varandra. Materialet finhackas och hackelsen återförs till marken under träden och häckarna där den bryts ned. Inget material behöver samlas upp och arbetet sker helt från traktorn. Maskinen underlättar effektiv ansning av häck- och brynvegetation samt befrämjar förgrening och förtätning av buskarna. Det kan gynna polinerande insekter och annan fauna.

 

Produkt: Greentec HXF 1802 
Företag: Ystamaskiner AB 

Om produkten: Greentec HXF 1802 är en redskapsarm på 50 cm som monteras på en mindre lastare eller traktor med lastare. Armen har en hydrauliskt styrd teleskopisk arm manövrerad från förarplats. Redskapsarmen gör det möjligt att komma åt trånga utrymmen med till exempel stolpklippare, häckklippare och grensåg.

 

Produkt: Gräsmarksluftare från Zocon in Holland
 
Företag: Ystamaskiner AB

Om produkten: Gräsmarksluftaren från Zocon medger aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Den river upp och luftar samtidigt som den fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och komockor. Tre rader fjäderbelastade fingrar/tänder kan justeras i 12 olika nivåer. Kan även utrustas med sålåda för hjälpsådd.

 

Produkt: John Deere Connected Support – Expert alerts
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: John Deere Connected Support – Expert alerts är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats.

 

Produkt: John Deere EZ Ballast Wheels
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: John Deere EZ Ballast Wheels erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att byta vikter för att vikta om traktorn. På några minuter och med hjälp av en frontlastare eller hjullastare kan man belasta eller avlasta traktorns axlar med upp till 1,5 ton. Med rätt hjullast kan traktorns dragkraft utnyttjas optimalt och bränsleförbrukningen minskas. En i förhållande till arbetsuppgiften rätt viktad traktor bidrar till att minimera markpackningsskador samt förbättrar förarkomforten vid fält- och transportarbete.

 

Produkt: Lely Discovery 120 Collector

Företag: Lely Nordic A/S

Om produkten: Lely Discovery 120 Collector är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor.

 

Produkt: New Holland T6 Dynamic Command
Företag: CNH Industrial
 

Om produkten: New Holland T6 Dynamic Command är en växellåda med en intressant kombination av två teknikkoncept. Dubbelkopplingsteknik kombineras med hydraulisk manövrering av skiftgafflarna vid växling både inom och mellan växelgrupperna. Dubbelkopplingslösningar ger vanligtvis god bränsleförbrukning jämfört med steglösa transmissioner. Den hydrauliska manövreringen bidrar till mjuk växling, små energiförluster och samt bidrar till ett ekonomiskt intressant alternativ till andra transmissionslösningar.

 

Produkt: NIR On Board
Företag: New Holland

Om produkten: NIR On Board gör det möjligt att i realtid kontrollera den skördade grödans näringsmässiga sammansättning. Med NIR, eller reflektans av nära infraröd strålning, kan man förutsäga växters kemiska sammansättning. NIR on board registrerar både grödans näringsinnehåll och maskinens position. Det ger lantbrukaren en karta över de näringsmässiga skillnaderna i fältets gröda. NIR On Board kan även användas som fristående bärbart mätinstrument för att analysera foder och gödsel.

 

Produkt: ProGrow
Företag: SKOV A/S

Om produkten: ProGrow är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas.

 

Produkt: Q-companion
Företag: ÅLÖ AB

Om produkten: Q-companion är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Appen i telefonen ger förare/ägare möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle.

 

Produkt: Vicon GEORAKE
Företag: Kverneland Group 

Om produkten: 

Vicon GEORAKE är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid t ex ett vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till att maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter.