Anmälan Elmia Lantbruk Innovation Award 2018

Du kan anmäla ditt eller ett annat företag till tävlingen. Alla företag som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas.

Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
  • Produkten ska inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2017.
  • Vid anmälan (senast 28 februari) ska produkten finnas på den svenska marknaden.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 28 februari 2018 bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler och som bedöms ha ett tilltäckligt nyhetsvärde och/eller är innovativ teknik kan bli nominerade för vidare bedömning. Vilka bidrag som nomineras presenteras i juni 2018. 

På vilket sätt representerar den anmälda produkten, eller ingående vital komponent, ny teknik?Leder produkten till gynnsammare miljöpåverkan? Utomhusmiljö eller inomhusmiljö.


Leder användandet av produkten till förbättrad ergonomi, arbetsmiljö och/eller säkerhet för användaren?


Påverkar produkten slutliga kvaliteten på de jordbruksprodukter som är resultatet av produktens primära användningssätt?


Har produkten en positiv effekt på djurvälfärden/djurhälsan?


Har produkten en positiv effekt på lantbrukarens ekonomi?


 
Tillåtna bilder: JPG, PNG och GIF
Tillåtna dokument: PDF, DOC och DOCX