Vinnare 2015

Obemannad våg vägde tyngst som årets lantbruksinnovation

Hencol OPV är juryns val för Elmia Lantbruk Innovation Award 2015. Det obemannade systemet för kontinuerlig vägning av nötkreatur spar både tid och ger bättre säkerhet för djuren och för lantbrukarens arbetsmiljö. Vågsystemet vinner juryns pris som årets bästa tekniknyhet inom lantbruket.

 

Hencol Vattenkopp

– Det känns jättebra att vinna utmärkelsen. Allt tänk kring Hencol OPV är egenutvecklat och resultatet av flera års utveckling. Vi är ett gäng här som har slitit hårt och vi har inte haft mycket extern finansiering. Då känns det extra kul att det blir uppmärksammat, säger Henrik Österlund, grundare och ägare av Hencol AB, med huvudkontor i Havstenssund i norra Bohuslän.

Hencol OPV är ett koncept och system med vågstationer för obemannad vägning av nötkreatur. Djuren väger helt enkelt sig själva automatiskt vid passager i sin egen naturliga miljö, till exempel i en drivgång. Vägningen kan ske flera gånger om dygnet och ger därmed ett säkrare underlag än enstaka vägningar. Genom matematisk behandling av vägningsdata beräknas varje djurs tillväxtprognos och lantbrukaren kan se alla förändringar som behöver beaktas, till exempel om utfodringen behöver justeras eller om det finns avvikelser som kan tyda på sjukdom. Att slakta vid rätt tidpunkt är avgörande för en effektiv nötköttsproduktion.   

– Den här produkten sätter lantbrukaren i förarsätet. Nu kan produktionen följas upp medan den pågår och lantbrukaren vet i god tid hur många slaktdjur det blir och när det är lämpligt att slakta dem, säger Henrik Österlund. 

Minimerar risker
Hanteringen av djur i samband med vägning är ett av de farligaste arbetsmomenten i köttproduktion, och det obemannade vägningssystemet kan både hjälpa till att minimera risken för skador och stress hos djuren och förbättra arbetssäkerheten för lantbrukaren.

– Man kan tycka att det är enkelt att väga en tjur, men det finns lite saker att tänka på för att bygga säkra informationssystem, säger Henrik Österlund. 

Hencol AB har redan märkt ett stort intresse för sin innovation.

– Vi vill gå vidare med Hencol OPV till andra djursorter och så småningom satsa internationellt. Det är en unik produkt som bland annat har solceller på taket, och vågarna kan därför stå utomhus utan ström, säger Henrik Österlund.

 

Elmia Lantbruk Innovation Award 2015 – juryns motivering:

”Den obemannade och kontinuerliga precisionsvägningen av nötkretaur i deras naturliga miljö ökar möjligheten att göra korrekta prognoser över när djuren är slaktmogna. Kontinuerlig vägning gör det lätt att se om djuren följer uppsatta tillväxtmål, eller om det finns behov att justera utfodringen. Att slakta vid rätt tidpunkt är avgörande för en effektiv nötköttsproduktion, såväl när det gäller ekonomi som ur miljösynpunkt.   Att kontinuerligt följa upp och kontrollera djurens vikt gör det möjligt att upptäcka avvikelser som kan tyda på sjukdom. Hanteringen av djur i samband med vägning är ett av de farligaste arbetsmomenten i köttproduktion och det obemannade systemet för vägning är ett stort framsteg som kan hjälpa till att både minimera risken för skador och stress hos djuren och förbättra arbetssäkerheten för lantbrukaren.”