Regler

  • Alla företag som har varit eller ska vara utställare på Elmia Lantbruk kan anmäla sin produkt.
  • Produkten ska vara en nyhet eller ny teknik/innovation.
  • Den får inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2015. Men ska vid anmälan till priset finnas på den svenska marknaden. 
  • Produkten ska representera något nytt och ska beroende på produktens användningsområde också tagit hänsyn till områden som miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.
  • Alla fullständiga anmälningar som inkommit som senast den 22 april bedöms av juryn. De produkter som uppfyller reglerna ovan blir nominerade.

Bland de nominerade utses sedan vinnarna av juryn. De nominerade produkterna klassas i tre grupper beroende på ”nyhetsgrad” efter en framtagen bedömningsmall. Bedömningsmallen ger poäng efter olika kriterier. Antalet medelpoäng avgör sedan om produkten erhåller guld, silver eller bara blir omnämnd.

Produkterna som vinner utmärkelser offentliggörs ca en månad innan Elmia Lantbruk 2016. Prisutdelning kommer att ske på Elmia Lantbruk Framtidsforum den 18 eller 19 oktober.

Elmia Lantbruk Innovation Award