Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat växtodling. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

14.30-15.15

Svenska baljväxter till foder och livsmedel – kan man ersätta sojan?

Seminarium
Sverige importerar fodersoja från fjärran land. Kan man ersätta denna import med inhemska proteinkällor och hur gör man då? Kan svenska åkerbönor användas även till livsmedel?
Fredrik Fogelberg, JTI

16.15-16.45

Växtodling i ett förändrat klimat, utnyttja möjligheterna, undvik riskerna!

Seminarium
Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för
växtodlingsproduktionen. Under föredraget kommer vi
att diskutera konkreta möjligheter och risker som ett
förändrat klimat kan medföra.
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet

   
 

Onsdag 19 oktober

08.30-10.00

Växt- och jordbearbetning

Seminarium

Fasta körspår – Minskad markpackning leder till effektiv odling

Odling med fasta körspår innebär att maskintrafiken i växtodlingen koncentreras till en liten yta av permanenta körspår. Detta resulterar i en förbättrad jordstruktur utan packning på merparten av åkern vilket skapar förutsättningar för effektiv odling med minimerad bearbetning. Presentationen tar upp design av maskinsystem, ekonomi och genomförande.
Hans Alvemar, Alvemar Konsult AB

Plöjningsfri jordbearbetning i praktiken
Grundläggande principer och långsiktiga effekter, växtföljdens betydelse, bearbetning och sådd i en enda överfart, strip tillage och direktsådd.
Marcus Willert , HIR Skåne

Växt-/jordbearbetning
Däck/band/hjultryck
Per-Anders Algerbo, JTI