Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat teknik & innovation. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

11.45-12.30

Innovationer inom lantbruket: Var står vi? Vart går vi?

Nya innovationer behövs. Men hur gör man i praktiken? Forskare och kandidater till Elmia Innovation Award diskuterar hur man övervinner barriärer och realiserar innovationer. Vi presenterar också ett bildspel till musik om lantbrukets väg mot en fjärde revolution. Förändringen går rasande fort.
Talare och moderator: Per Frankelius, Linköpings universitet

Talare: Johan Mattsson, SSAB Special Steels
Mikael Persson, Svenska John Deere AB
Mats Tykesson, Kverneland Group Sverige AB
Eva Mårtensson, DeLaval Sales AB
Christian Campbell, Försäljning, Svea Agri AB
Kristian Hårsmar, GGI Sweden (Moocall Ltd)

13.30-14.15

Green Noise - när lantbruk och teknologi når ny publik genom konsten

Lantbrukare, konstnär och Yara har samarbetat kring nyskapande konstverk som visas för publik på Järstorp Prästgård och Elmia Lantbruk 2016. Genom att bearbeta data från en N-Sensor, ger konstnären Johanna Byström Sims publiken en konstnärlig upplevelse av landskapet och lyfter fram den gröna näringens innovationskraft för en ny publik.

Johanna Byström Sims, konstnär 
Linda Wallenberg, Konsthall Jönköping
Knud Nissen, Yara Sverige
Anders Anderson, Yara Sverige

15.45-16.30

Platsens betydelse för lokal förnyelse

Seminarium
I dagens alltmer globaliserade värld är förmågan till
förnyelse, eller innovation, nödvändig för företags och regioners konkurrenskraft och överlevnad. Men vad kännetecknar en plats där det skapas förutsättningar för förnyelse? Forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har undersökt just detta och genom projektet Forum Förnyelse sprids kunskap om bland annat vikten av nätverkande, mångfald och tillgänglighet. Seminariet utgör en del av resan mot förnyelse i region Jönköpings län.  
Lina Bjerke, Jönköpings universitet

16.45-17.30

Peas on Earth - anpassat till den nya tiden

Presentation
Peas on Earth är ett koncept som gör oss oberoende av import av protein, drivmedel och stora delar av kvävegödningen. Peas on Earth innehåller all teknik som behövs för att åstadkomma detta.
Resultatet blir ekonomiskt uppsving för branschen eftersom alla produkter är inköpta produkter för lantbruket och nu blir producerade lokalt. Förädlingsgraden ökar och därmed även intäkterna.  
Jan Lundh, Ecoetanol at Sweden AB

   
 

Onsdag 19 oktober

10.30-11.15

Framtidens jordbruk är här!

Seminarium

Hållbar intensifiering i växtodlingen med nya metoder och hjälpmedel. Hur stort är skördegapet – och hur kan vi stänga det? Hör om:

  • Möjligheterna med CropSAT
  • Nya digitala åkermarkskartan
  • Hur man använder drönarbilder för att styra gödselspridaren
  • Kartläggning av växtsjukdomar - hur bra är din växtföljd?

Anders Jonsson, JTI
Bo Stenberg, SLU
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
Igor Tihonov, Solvi
Kristin Piikki, SLU

11.30-12.15

Hur kan vi öka samverkan mellan forskare och praktiker?

Runda bordssamtal
Lantbrukets konkurrenskraft kan stärkas genom ökad samverkan mellan forskare och praktiker. Forskare behöver vara medvetna om praktikens behov och förutsättningar samtidigt som forskningsresultaten behöver få snabbare och större genomslag i praktiken. Vilka hinder finns i strukturer och attityder? Vad görs för att främja samverkan? Vad behöver mer göras?
Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning
Erik Fahlbeck, SLU
Karin Eksvärd, Inspire Action & Research AB
Kjell Selin, Vattholma
Lena Lind, Näringsdepartementet

Samtalsledare: Inger Pehrson, Nationella Innovationsnätverket