Talare

Här kan du läsa om de talare som håller i konferensens seminarier, debatter och dialoger, listade på förnamn från A-Ö. 

 

Adam Arnesson

Lantbrukare/egen företagare

 

Anders Andersson

Yara Sverige

 

Anders Jonsson

Projektledare, JTI

Anders Jonsson har utvecklat smarta metoder för att hantera den undre världen.

Anders Wijkman 

Författare och samhällsdebattör samt tidigare politiker

Anna Segerborg-Fick

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Anna har sitt verksamhetsområde på JTI där arbetsområdena är kopplade till lantbrukets energiplaner. Han har tillsammans med kollegorna Ola Pettersson och Oscar Lagnelöv bakgrunder är inom maskin- och energisystem samt kemiteknik.

 

Anna Werbitsch-Arnell

Lantbrukarnas riksförbund, LRFAnna Wretling Clarin

Projektledare för Hållbart!

Anna är projektledare för Hållbart! som är ett projekt med syfte att tydliggöra vad en hållbar produktion och konsumtion av mat kan innebära och sprida den kunskapen till konsumenter.

 

Anna Fohrman

DJ, Alivion

Anna driver tillsammans med Olivia Berthagen företaget Alivion. Två peppade tjejer som gått från att vara de tysta, blyga tjejerna i klassen till att nu ta för sig och visa framfötterna i allt de tar sig för. Tack vara en entreprenörskurs startade de UF-företaget Alivion som idag anlitas till stora spelningar.

 

Anna Samuelsson

Agronom, vice ordförande LRF Jönköping

Anna är lantbrukare med mjölkproduktion på företaget Kalset Mjölk. Hon har disputerat i husdjursvetenskap i ämnet nödutfodring av ren.

Ann-Marie Dock Gustavsson

Rådgivare, AgrD, Jordbruksverket

Ann-Marie Dock Gustavsson arbetar på Jordbruksverkets rådgivningsenhet och är bland annat projektledare för ”Mångfald på slätten”. Projektet arbetar med att ta fram och sprida enkla metoder för att gynna mångfald som ger ekosystemtjänster på gården som pollinering, nyttodjur, fåglar och vilt.

 

Axel Hansson

Marknadsutvecklare offentlig upphandling, LRF

 

Bengt Spjuth

VD, Mediaspjuth PR & Reklam

Moderator för konferensen Elmia Lantbruk Framtidsforum.

 

Bo Stenberg

Docent och forskningsledare, SLU

Bo reder ut begreppen kring skördegapet. Tillsammans med Kjell Gustafsson, Göttrops Lanbruk arbetar han med att testa och utveckla teknik för bättre precision i den svenska växtodlingen. Båda är starkt engagerade i utvecklingsprogrammet Precisionsodling Sverige som samordnas av Agroväst.

Bo Wiberg

Naturbruksskolornas förening

Naturbruksskolornas Förening är en intresseförening för utbildare inom naturbruk. Föreningen har mer än 50 medlemsskolor med en geografisk spridning över hela Sverige. De svenska naturbruksskolorna driver utbildningar på gymnasienivå, som vuxenutbildning samt på eftergymnasial nivå med YH- och uppdragsutbildningar. 

Camilla Eriksson

Forskare, SLU

Camilla arbetar med ett forskningsprojekt om hur lantbrukare ser på sin möjlighet att producera mat under kris.

 

Christian Campbell

Försäljning, Svea Agri AB

Christian Nyrén

VD, Stiftelsen Lantbruksforskning

 

Daniel Läkert

Rasten Lantbruk

Daniel är 40-åringen som spelat basket på elitnivå, jobbat som elektriker, gått mot strömmen och växlat till mjölkbonde och entreprenör. Han medverkar idag i Rastens gårdsmejeri.

 

Elin Slätmo

Kulturgeograf, postdoktor, Framtidens lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

 

Elisabet Lindal

Samordnare antibiotikaresistens, Enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal, Jordbruksverket

 

Elisabeth Qvarford

VD,Svenskt kött

Elisabet brinner för att föra ut kunskap om det svenska köttets mervärden till konsumenter och inköpare.

 

Erik Fahlbeck

Vice rektor, SLU

 

Eva Engström

Projektsupport, Lantbrukarnas Riksförbund LRF

 

Eva Mårtensson

DeLaval Sales AB

 

Fredrik Fogelberg

JTI

Fredrik Fogelberg har introducerat svenskodlade sojabönor samt har 15 års erfarenhet av FoU om baljväxter till livsmedel och foder.

 

Frida Carlsson

Hushållningssällskapet Jönköpings län

 

Hans Alvemar

Alvemar Konsult AB

Hans Alvemar jobbar som fristående rådgivare med fokus på fasta körspår och precisionsodling. Han är också delaktig inom POS, precisionsodling Sverige med ett projekt om fasta körspår i vallodling. Hans har studerat och jobbat med fasta körspår sedan 2013 och har byggt upp ett stort internationellt kontaktnät och värdefull kunskap från de många gårdar han besökt.

 

Harald Svensson

Chefsekonom och stabschef,Jordbruksverket

Harald arbetar bland annat med frågor om konkurrenskraften i jordbruket.

 

Helena Jonsson

Riksförbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Helena, född 1965, är sedan 2011 förbundsordförande för Lantbrukarnas Riskförbund, LRF.

Helena Jonsson äger och brukar Galtås Södergård, utanför Tranås, tillsammans med sin man Göran. De har en avelsbesättning på cirka 150 Hereford-djur med tillhörande foderodling. Produktionen är Krav-certifierad. Sammanlagt brukar familjen 15 hektar skog, 55 hektar åker och cirka 100 hektar naturbete.

Förutom diverse styrelseuppdrag inom det gröna näringslivet i Sverige och Europa är Helena medlem av regeringens nationella dialoggrupp för livsmedelsstrategin, samt regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi.

Helena var ledamot av den tidigare regeringens Framtidskommission och sakkunnig i Miljömålsberedningen. Åren 2009-2011 var hon vice ordförande i KRAV. I oktober 2013 promoverades Helena Jonsson till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I motiveringen nämndes bland annat hennes arbete för svensk animalieproduktion och engagemanget för frågor om miljö, vatten, äganderätt och utvecklingen av de gröna näringarna. Även arbete med globala utmaningar som rör livsmedelsförsörjning och energiomställning uppmärksammades.

 

Helena Stenberg

Svenska Köttföretagen

 

Henrik Stadig

Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet

Henrik berättar hur man bäst använder CropSAT i praktiken.

 

Hilda Runsten

LRF

Hilda arbetar på LRF som näringspolitisk expert inom Hållbar utveckling. Hon har lång erfarenhet av klimatfrågan, bland annat från flera COP-möten (FN:s klimatförhandlingar) i World Farmers organisations delegation.

 

Igor Tihonov

UAV-expert och egen företagare, Solvi

Solvi utvecklar mjukvara för effektivare jordbruk genom analys av flygbilder insamlade med UAV.

 

Inger Pehrson

Samordnare,Landsbygdsnätverket

 

Jakob Brandt

Näringsdepartementet

 

Jan Lundh

Entreprenör och uppfinnare

Jan har arbetat med miljöfrågor i hela sitt liv. Han har även skapat bågsågbladet SmartCut som förhindrar sågskador på händerna samtidigt som det ökar effektiviteten i sågningen. Sågbladet är marknadsfört på ett antal exportmarknader. Uppdraget kom från början från KTH.

 

Jeurgen Tillander

Matentreprenör

Johan Mattsson

Sales Manager Special Steels, SSAB Special Steels

Johan Mattsson har 36 års erfarenhet inom stålbranschen där han har jobbat med stort fokus inom försäljning, affärsutveckling och marknadsfrågor. Detta med avseende på uppgradering av applikationer och maskiner inom ett flertal industrisegment. De senaste tre åren har fokuserats på det globala jordbrukssegmentet i en affärsutvecklingsroll.
Han innehar en Bachelor of Science in Metallurgy

 

Johanna Byström Sims

Konstnär

Johanna arbetar bland annat med skulptur, teckning och ljud. Hennes konstverk är ofta interaktiva och en viktig del i arbetsprocessen är att utforska ny teknologi.

 

 

Jonas Wangsten

Ordförande, Förbundet Sveriges Småbrukare

Jonas arbetar med strategisk marknadsföring samt driver ett småbruk där skog, jord, odling och djur samverkar. Ett helhetsjordbruk.

 

Karin Eksvärd

VD, Inspire Action & Research AB

 

Karin Hjerpe

Utvecklingsstrateg, Jordbruksverket

Karin har ansvarat för att ta fram underlag om jordbrukets roll i en färdplan mot ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och informationsmaterial om klimatsmart mat.

 

Karl-Ivar Kumm

SLU Skara

Karl-Ivar Kumm försöker finna former för betesbaserad köttproduktion som är både lönsamma och klimatsmarta och ger vackra landskap med biologisk mångfald.

 

Katarina Backlund

Jordbruksverket

 

Katja Fedrowitz

Informatör, Framtidens lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

 

Katrin Juliane Schiffer

Agronom, Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk

Katrin är agronom i ekologiskt jordbruk med mångårig praktisk erfarenhet inom djurhållning. Hon avslutade sitt doktorsarbete, gårdsslakt av nötkreatur via kulgevärsmetoden, 2015 på Kassel universitet i Tyskland.
Hon bor med familj och djur på den jämtländska landsbygden och jobbar som branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner.

 

Kjell Gustafsson

Projektledare Göttorp Lantbruk

Kjell arbetar med att testa och utveckla teknik för bättre precision i den svenska växtodlingen. Tillsammans med Bo Stenberg, SLU är Kjell Gustafsson starkt engagerad i utvecklingsprogrammet Precisionsodling Sverige som samordnas av Agroväst.

 

Kjell Holtenius

Professor, SLU

Kjell Holtenius är professor inom ämnet idisslarnas näringslära. Han forskar och föreläser med målet att implementera smarta och långsiktigt hållbara utfodrings- och skötselsystem som kan användas inom mjölkproduktionen för att öka lönsamheten och ytterligare stärka djurvälfärden.

 

Kjell Selin

Lantbrukare, Vattholma

 

Knud Nissen

Yara Sverige

 

Kristian Hårsmar

GGI Sweden (Moocall Ltd)

 

Kristin Piikki

Docent och forskare, SLU

Kristin redogör för hur du kan använda den nationella jordartskartering.

 

Kristina Anderback

Senior rådgivare forskning & innovation, Agroväst

Kristina utvecklar och finner finansiering till samarbetsprojekt som stärker lantbruket.

 

Kristina Nordéus

Legitimerad veterinär, VMD och departementssekreterare Näringsdepartementet

Kristina Nordéus är veterinär och arbetar som handläggare vid enheten för djur och livsmedel på Näringsdepartementet. Hon ansvarar för frågor som rör djurläkemedel samt djurskydd för lantbrukets djur.

 

Kristina Yngwe

Riksdagen Centerpartiet

 

Lars Andersson

Professor (växtodling), programchef Framtidens lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

 

Lars Kindberg

VD Elmia AB

 

Lars Olsson

Departementsråd, Näringsdepartementet

Lars är agronom, tidigare växtodlingsrådgivare och lantbrukare. De senaste 20 åren har han arbetat som opolitisk tjänsteman i Regeringskansliet bland annat som chef för skogs- och lantbruksenheten på jordbruksdepartementet. Ansvarig för arbetet med framtida CAP och delaktig i framtagandet av den svenska livsmedelsstrategin.  

 

Lars Sandberg

Avdelningschef, Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Leif Andersson

Centerpartiet

 

Lena Lind

Departementssekreterare, Näringsdepartementet

 

Lennart Bjurström

Seniorkonsult, Macklean Strategiutveckling

Lennart jobbar med inspiration och förändringsledning för mer framgångsrika affärer.

 

Lina Bjerke

Regionalekonom och forskare, Jönköpings universitet

Lina är regionalekonom och forskar bland annat om hur platser bäst skapar förutsättningar för innovation och regional förnyelse. Detta görs inom projektet Forum Förnyelse med syftet att skapa en mötesplats för de som vill vara med och driva utvecklingen genom konkurrenskraftigt företagande i samverkan med andra. 

 

Linda Wallenberg

Curator/projektledare på uppdrag av Konsthall Jönköping

Linda arbetar med konstutställningar och som konstkonsult för konst i offentlig miljö.

 

Magnus Ek

CUF 

 

Magnus Kempe

Senior konsult och arbetar som Director of Retail & Finance på Kairos Future

 

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk ansvarig, Svensk Dagligvaruhandel

 

Marcus Willert

HIR Skåne

 

Maria Gustafsson

Landsbygdsnätverket

 

Mats Tykesson

Kverneland Group Sverige AB

 

Mikael Persson

Svenska John Deere AB

 

Monika Gustafsson

Sakkunnig mat, Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Niklas Bergman

LRF

 

Nils Björid

LRF Ungdom

 

Ola Pettersson

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Ola har sitt verksamhetsområde på JTI där arbetsområdena är kopplade till lantbrukets energiplaner. Han har tillsammans med kollegorna Oscar Lagnelöv och Ann Segerborg-Fick bakgrunder är inom maskin- och energisystem samt kemiteknik.

 

 

Olivia Berthagen

DJ, Alivion

Olivia driver tillsammans med Anna Fohrman företaget Alivion. Två peppade tjejer som gått från att vara de tysta, blyga tjejerna i klassen till att nu ta för sig och visa framfötterna i allt de tar sig för. Tack vara en entreprenörskurs startade de UF-företaget Alivion som idag anlitas till stora spelningar.

 

Oscar Lagnelöv

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Oscar har sitt verksamhetsområde på JTI där arbetsområdena är kopplade till lantbrukets energiplaner. Han har tillsammans med kollegorna Ola Pettersson och Ann Segerborg-Fick bakgrunder är inom maskin- och energisystem samt kemiteknik.

 

Per-Anders Algerbo

JTI

 

Per Frankelius

Per forskar om innovation och marknadsföring vid Linköpings universitet. Han leder projektet Grönovation om innovationer inom lantbruk. Bland cirka 400 publikationer kan nämnas boken "Marknadsföring: Vetenskap och praktik". Han har patent på en ny precisionsharv.

Universitetslektor, Linköpings universitet

 

Per Nilsson

Livsmedelskonsult i eget företag Profox

Per har tidigare arbetat som livsmedelsinstruktör. Han har varit utbildare i livsmedelslagstiftning vid SLU i Skara. Två branschriktlinjer; utomhusmatlagning och småskalig chark har Per skrivit. Han jobbar idag som föreläsare och rådgivare främst med lantbygdsföretag, i allt från bl.a. slakterier, mejerier och restauranger. Han jobbar idag i olika nätverk för att utveckla landsbygden.

 

Pernilla Johnsson

Programsekreterare, Framtidens lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

 

Peter Borring

Ordförande LRF i Östergötland

 

Roger Pettersson

World Animal Protection Sverige

 

 

Sara Bergström Nilsson

Miljörådgivare, Hushållningssällskapet

Sara arbetar som miljörådgivare och projektledare på Hushållningssällskapet Halland. Hon är projektledare för projektet "Gradvis", ett projekt som syftade till att förse lantbruket med kunskap så att de kunde utnyttja möjligheterna och undvika riskerna som ett förändrat klimat kan medföra.

 

Simon Jonegård

Jönköpings kommun

 

Stefan Ljungdahl

Jordbruksaktuellt

 

Stefan Wirsenius

Universitetslektor Chalmers

Stefans forskning handlar om livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Han har bland annat skrivit om köttskatt och hur jordbruket i världen kan minska sin klimatpåverkan.

 

Sören Dahl

Affärsrådgivare Energi, LRF Konsult

Sören har arbetat som rådgivare på LRF konsult under cirka tio år med specialområdet förnyelsebar energi. Huvudfrågor har varit vindkraft, energieffektivisering samt under de senaste åren solenergi.

 

Tomas Dahlman

Chef för EUI-sekreteriatet, Näringsdepartementet

 

Ulrika Franke

Rapportförfattare och projektledare

Ulrika är huvudförfattare till rapporten Hållbar produktion och konsumtion av mat. Hon är även projektledare för ett Nordiskt matsvinnsprojekt.

 

Åke Karlsson

Landsbygdspartiet oberoende

 

Åsa Lannhard Öberg

Jordbrukspolitisk utredare, Enheten för handel och marknad, Jordbruksverket

 

Save

Save

Save