Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat miljö & klimat. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

11.45-12.30

Berättelser från framtidens lantbruk år 2030

Samtal och presentation
Hur ser svensk livsmedelsproduktion och markanvändning ut år 2030? Hur har den påverkats av förändringar i klimat och samhällets värderingar, politiska beslut och ekonomisk utveckling? Följ med på en spännande resa in i framtiden! Vi kommer att använda oss av de framtidsberättelser som skapats av SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk. Framtidsberättelserna är framtagna för att stimulera och kanske provocera diskussion och konstruktiv debatt.
Elin Slätmo, Katja Fedrowitz, Lars Andersson och Pernilla Johnsson, Framtidens lanbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

13.30-14.15

Låt förgröningen gynna mångfalden

Seminarium: Varför ska vi gynna pollinerare? Vilka pollinerare är viktiga för växtodlingen? Hur kan vi gynna pollinerare och andra nyttodjur på olika typer av kantzoner? Vilka fröblandningar ger blomning under hela säsongen? Vilka arter ger blomning under flera år?
Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket

14.30-15.15

Kossan – klimatbov eller klimathjälte?

Seminarium
Klimatfrågan är angelägen. Den engagerar. Som medborgare och konsument finns en önskan att agera. Att välja vegetariskt före kött har blivit en enkel symbolhandling som fått starkt fäste. Vår tolkning är att medborgaren vill ha enkla lösningar för att kunna påverka och hålla sitt samvete rent. Men är det verkligen så enkelt som att bara sluta äta kött? Under seminariet fördjupar vi oss i klimatpåverkan från köttproduktionen och andra matval.
Hilda Runsten, LRF

   
 

Onsdag 19 oktober

08.30-10.00

Ett lantbruk fritt från fossil energi

Seminarium

Ett lantbruk fritt från fossil energi är något de allra flesta företag inom branschen strävar efter. Det finns flera givna fördelar med en sådan omställning, där miljön självklart är en vinnare. Det finns även andra effekter som kan komma att ha stor betydelse för företagen.

Hindren behöver inte nödvändigtvis vara hinder om omställningen sker i kontrollerad ordning. Det kan ofta handla om egenproducerad energi för egen användning, eller för leverans.

Vi kommer bland annat att berätta om möjligheterna att skifta från diesel till elmaskiner. 

Ann Segerborg-Fick, JTI
Pågående och tidigare satsningar i arbetet för ett lantbruk fritt från fossil energi

Niklas Bergman, LRF
Ur ett lantbrukarperspektiv, vad är drivkraften och hur stor är viljan och förmågan till omställning?

Ola Pettersson, JTI
Eltraktorer på marknaden idag. Hur fungerar de och vad kan de utföra?
Oscar Lagnelöv, JTI
Om framtidens eltraktorer.

11.30-12.15

Produktion av solel - något för mitt företag?

Seminarium
Funktion, produktion, regelverk och ekonomi är frågeställningar som är relevanta att ställa inför en investering i solceller. Välkommen till ett föredrag som kan ge dig svar på dina frågor.
Sören Dahl, LRF Konsult