Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat livsmedel. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

11.45-12.30

Gårdslakt av nötkreatur med kulgevärsmetod

Seminarium
En stressfri slaktmetod – efterlängtad av många svenska nötuppfödare och småskaliga slakterier.
Katrin berättar om sitt unika projekt kring den stressfria slakten av nötkreatur, sin forskning kring bedövningskvalitet via skott med kulgevär och om betydelsen av stressfri slakt för köttkvaliteten. Praktiska rekommendationer om hur kulgevärsmetoden används på ett säkert och effektivt sätt ingår i föredraget.
Katrin Juliane Schiffer, Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk

13.30-14.15

Hur får vi den offentliga sektorn att handla mer svenskt och närodlat?

Seminarium
Axel Hansson

14.30-15.15

Finns det någon mat om det blir kris?

Seminarium och diskussion
Sedan EU-inträdet har en tredjedel av lantbruken i Sverige lagts ner och svenskt lantbruk tappar marknadsandelar till importerade livsmedel. Samtidigt har ökad specialisering, ny högteknologisk utrustning och informationsteknik skapat nya sårbarheter i jordbruket. Hur kan sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen minskas?
Camilla Eriksson, SLU
Harald Svensson, Jordbruksverket
Moderator: Katja Fedrowitz, SLU

15.45-16.30

Vad äter vi 2050?

Presentation
Runt 20 procent av de växthusgasutsläpp som en medelsvensk orsakar kommer från konsumtion av livsmedel. En stor del av utsläppen uppstår i produktionen. Presentationen kommer att handla om hur det svenska jordbrukets klimatpåverkan kan minska, men också om hur du som konsument kan minska din klimatpåverkan genom att ändra vad du äter. 
Stefan Wirsenius, Chalmers
Karin Hjerpe, Jordbruksverket

16.45-17.30

Vad innebär en hållbar produktion och konsumtion av mat?

Seminarium
För de flesta konsumenter är det självklart att mat ska vara producerad på ett hållbart sätt. Men vad innebär det egentligen? Hur vet jag som konsument att jag väljer livsmedel som är hållbart producerade och att mina val gör skillnad?

Det är svårt att ha alla fakta om livsmedel framför ögonen i samband med köp av mat. Jordbruksverket vill med sin kunskap om en hållbar matproduktion hjälpa oss konsumenter att göra mer medvetna val.
Anna Wretling Clarin, Jordbruksverket
Ulrika Franke, Jordbruksverket

   
 

Onsdag 19 oktober

08.30-10.00

Livsmedelsstrategin

Seminarium och debatt

Jakob Brandt, Näringsdepartementet

Paneldebatt:
Elisabeth Qvarford, Svenskt Kött
Erik Fahlbeck, SLU
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Jakob Brandt, Näringsdepartementet
Kristina Yngwe, Riksdagen
Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige

10.30-11.15

Presentation av Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi

Presentation
Jönköpings län har stora utvecklingsmöjligheter inom livsmedelsområdet. Länets livsmedelsstrategi kommer att fokusera på möjligheterna för både små och stora livsmedelsproducenter. Strategin tar ett samlat grepp på livsmedelskedjan från primärproduktionen till färdiga livsmedelsprodukter.
Även den offentliga maten på skolor och äldreboenden samt restaurangmaten ryms inom länets livsmedelsstrategi. I bred förankring med lantbrukets företrädare samt tillväxtansvariga på Region och Länsstyrelse pågår arbetet med att forma en konkret strategi. Vi har svårt att se ett bättre tillfälle att presentera livsmedelsstrategin än på Elmia Lantbruk Framtidsforum.
Lars Sandberg, Länsstyrelsen Jönköpings län
Monika Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Werbitsch-Arnell, LRF
Frida Carlsson, Hushållningssällskapet Jönköpings län
Simon Jonegård, Jönköpings kommun

11.30-12.15

Gårdsproducerad dryckesmjölk – ett reellt alternativ

Seminarium
Låga avräkningspriser i mjölkkrisens spår tvingar fram alternativa lösningar där egenproducerad dryckesmjölk på gården har blivit ett sätt att få ekonomin att gå ihop.
Daniel Lärkert, från Rasten i Jämtland, är en av de mjölkbönder som satsat på eget mejeri. Han berättar om sitt företag, sina erfarenheter och hur han ser på möjligheterna och framtiden.
Daniel Lärkert, Rasten Lantbruk