Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat företagande. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

11.45-12.30

Hur gör vi den gröna näringen attraktiv för de unga?

Presentation och debatt
Hur kan vi gemensamt -utbildare och den gröna näringen - öka attraktionskraften hos ungdomar på högstadiet till naturbruksprogrammet på naturbruksgymnasierna runt om i landet?
Naturbruksgymnasierna klarar inte detta helt på egen hand utan behöver en kraftsamling där alla olika yrkesområden måste uppfattas som framtidsyrken hos ungdomar och deras föräldrar.
Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening
Deltagare paneldebatt:
Adam Arnesson, lantbrukare/egenföretagare
Erik Fahlbeck, SLU
Kristina Yngwe, Riksdagen Centerpartiet
Magnus Ek, Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF
Nils Björid, LRF Ungdom
Moderator: Bengt Spjuth, Mediaspjuth

13.30-14.15

Nysvenskar - en tillgång för svenskt lantbruk

Diskussion

Den stora invandringen till Sverige skulle kunna vara en del av lösningen på lantbrukets problem med att rekrytera ny arbetskraft. Vad görs för att få nysvenskar till den gröna näringen och vem tar initiativet? Här pratar vi goda exempel och diskuterar möjligheter.
Paneldeltagare:
Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket
Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland
Moderator: Bengt Spjuth, Mediaspjuth
 

14.30-15.15

Vilka mervärden finns inom svensk livsmedelsproduktion?

Seminarium
Vad utmärker svensk mjölk, kött och andra produkter? Svensk livsmedelsproduktion har flera mervärden såsom god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. Den bidrar också till att uppfylla nationella miljömål. Svenska jordbruksprodukter produceras med högre krav i lagstiftning och andra bestämmelser jämfört med många andra länder. Men hur kan dessa mervärden användas för att göra bättre affärer?

Seminariet lyfter goda exempel på hur mervärden kan användas för ökad lönsamhet.
Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket
Elisabet Lindal, Jordbruksverket

15.45-16.30

Framtidens jordbrukspolitik 2030

Seminarium och debatt
Vilka utmaningar och möjligheter kommer jordbruket möta fram till 2030? Finns det förutsättningar att förändra jordbrukspolitiken för att möta dessa utmaningar? Hur bör jordbrukspolitiken se ut 2030?

Lars Olsson, Näringsdepartementet

Paneldeltagare:
Kristina Yngwe, Riksdagen Centerpartiet
Magnus Ek, Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF
Nils Björid, LRF Ungdom
Peter Borring, LRF
 

Moderator: Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt

   
 

Onsdag 19 oktober

11.30-12.15

Sverige har alla förutsättningar att öka sin export
av livsmedel, men hur?

Seminarium
Sverige har sin huvudsakliga exportmarknad för jordbruksprodukter och livsmedel inom EU, cirka 70 procent.  Samtidigt finns den största tillväxten i andra länder och allt fler företag har konstaterat att man måste vara aktiv även utanför Sverige för att vara konkurrenskraftig. Men att etablera sig på nya marknader, där konkurrensen många gånger är hård, kräver att man har en produkt och/eller nisch som sticker ut, men också kapacitet att kunna konkurrera. Vad kan dessa mervärden vara? 
Tomas Dahlman, Näringsdepartementet