Produkter som inte får ställas ut

Observera att skogsbruk, potatis- och betmaskiner, vedhantering och vattenunderhåll inte får visas/marknadsföras på mässan 2020.