Temaindelning i hallarna

Elmia Lantbruk är uppdelat i temaområden.

Observera att skogsbruk, potatis- och betmaskiner, vedhantering och vattenunderhåll inte får visas/marknadsföras på mässan 2018.

Traktorer och redskap, Hall A och B

 • Jordbearbetningsredskap
 • Redskap för sådd, spridning och skörd
 • Tjänster för växtodling
 • Traktorer

 

Spannmålshantering och entreprenad, Hall B

 • Bevattning och markunderhåll
 • Entreprenad
 • Lastmaskiner
 • Spannmålstorkning och lagring
 • Transportutrustning
 • Vägunderhåll

Förnödenheter och tjänster, Hall B

 • Arbetarskydd
 • Insatsvaror och förnödenheter
 • Hobby
 • Livsmedelsförädling
 • Produktionshjälpmedel
 • Redskap för underhåll och rengöring
 • Reservdelar
 • Tjänster, rådgivning, information, utbildning

 

Byggnation och djurskötsel, Hall C

 • Byggnader/byggnation
 • Djurskötsel på bete och stall
 • Entreprenad
 • Inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier
 • Tjänster för djurproduktion

Mjölkning och inomgårdsutrustning, Hall D

 • Avel/semin
 • Djurskötsel på bete och stall
 • Djurvård
 • Ensilering
 • Foderberedning och utfodring
 • Inomgårdstransport/produkthantering
 • Inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier
 • Mjölkning och mjölkhantering
 • Tjänster för djurproduktion

Drone Zone, Hall DZ (i anslutning till hall A)

 • Drönare och tillbehör
 • Tjänster, rådgivning, information, utbildning 

Boka monter här.