Är du en del av det smarta lantbruket?

Elmia Lantbruk är affärsarenan som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk. Ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Ett lantbruk där det finns plats för såväl ett stort hjärta för näringen, som en nyfikenhet på innovativa vägar framåt i en konkurrensutsatt och allt mer digital värld.

Hur kan digital teknik, robotik och sensorer stärka svenskt lantbruk?  På mässan belyser vi ämnet ur flera aspekter för att visa på lösningar som finns idag, men framför allt för att hitta utvecklingsmöjligheter för branschens olika delar. 

På Elmia Lantbruk möter produkter och idéer marknaden, samarbeten startar och ny kunskap får fäste på resan mot ett allt smartare lantbruk.

Välkommen till den nationella fackmässan för det svenska lantbruket!

 

 

Utställare för hela lantbrukets behov

Bland de över 300 utställarna hittar du alla som har något att erbjuda det svenska lantbruket, från maskiner, redskap och spannmålshantering till inomgårdsutrustning, djurskötsel och foder. I hallarna hålls också riksutställningar för kött- och mjölkdjur och fåren får en central placering. Se hallindelningen och produktkategorierna här.

 

Besökare från hela landet

Med goda förbindelser och strategisk placering i centrum av svenskt lantbruk lockar mässan besökare från hela landet. Besökarna är alla de som professionellt arbetar med eller intresserar sig för lantbrukets framtid. Här möts lantbrukare, branschföreträdare, media, politiker och representanter från näringsliv och industrier som är beroende av det svenska lantbruket.

Inom en radie av 30 mil från Elmia finns:
Karta

73% av Sveriges husdjursföretag
72 % av Sveriges företag med mjölkdjur
77 % av Sveriges spannmålsproduktion
69 % av Sveriges vallproduktion

Källa: Jordbruksstatistik sammanställning 2016. Avser Skåne, Blekinge, Kalmar, Östergötlend, Jönköping, Kronoberg. Halland Västra Götaland, Södermanland, Västmanland samt Örebro Län. 

 

Elmia Lantbruk 2016 i siffror

Elmia Lantbruk har hållits på Elmia sedan tidigt 1960-tal. Inför 2016 förändrade vi mässans inriktning från flera temamässor till en samlad mässa för hela det svenska lantbruket. Här är Elmia lantbruk 2016 i siffror:

 

18000  

besökare under tre dagar

86 %   

av besökarna uppgav att de absolut eller troligtvis kommer tillbaka 2018

68 %

av besökarna var beslutsfattare gällande inköp av sådant som visas på mässan

53 %

av besökarna var ägare eller företagsledare

25 %

av besökarna var kvinnor

13 %

av besökarna besökate mässan för första gången

319

utställare som representerade alla delar av branschen

 

 

Verksamhetsområden som besökarna främst representerade:

Mjölkproduktion

24%

Köttproduktion

20%

Grisproduktion

6%

Spannmålsproduktion

11%

Grönsaks-, frukt- och bärodling

1%

Övrig växtodling

2%

Maskinhållarverksamhet/entreprenad

5%

Tillverkning/import

1%

Återförsäljare

5%

Siffror från studier genomförd av Fairlink på Elmia Lantbruk 2016.

Boka din monter

Boka din monter på Elmia Lantbruk 2020

Elmia Lantbruk är hela det svenska lantbrukets arena. Skicka oss din intresseanmälan till 2020 idag.

Till intresseanmälan