Torkan visar att det svenska lantbruk är en framtidsbransch

– Lantbrukare i Norden måste vara ett framtidsjobb.

SVT-meteorologen Pia Hultgren lättade upp stämningen rejält när den gångna sommarens torka diskuterades i en paneldebatt på Elmia Lantbruk.

Hennes beskrivning av klimatets utveckling var densamma som experterna i IPCC presenterar. Men prognoserna gäller världen som helhet. Norra halvklotet påverkas mer, samtidigt som förändringarna även kan vara positiva.

– Odlingssäsongen blir längre i Sverige, samtidigt som nederbörden i södra Europa minskar med 30 – 40 procent, berättade Pia Hultgren och underbyggde det med färsk statistik från SMHI.

Samtidigt ökar risken för extremväder, likt sommarens torka och den blöta hösten 2017. Det betyder att lantbruket måste vara mer förberett för extrema händelser. Lantbrukaren Erik Bäckström lyfte fram att den svenska beredskapen aldrig varit sämre.

– Förr lagrade vi utsäde i bergrum för att vara beredda på krig och kris. Vi måste börja tänka i samma banor igen.

Till viss del är det spannmålsodlare norr om Sundsvall som i år fyller denna beredskapsroll. Skördarna har varit relativt bra och här finns i vart fall en del av utsädet nästa är.

Margareta Emanuelsson från Sveriges Lantbruksuniversitet lyfte fram att forskningen måste styras om så att den mer kommer att handla om lantbrukets ekonomiska hållbarhet. Det har försummats under en följd av år. Visst är Sverige bäst på djurhållning med lite antibiotika, visst har läckagen av näringsämnen från åkrarna minskat, men lantbrukets ekonomiska bärkraft har försummats.

I debatten medverkade även LRF:s ordförande Palle Borgström och Carin Wallin från Länsförsäkringar. Ur ett försäkringsperspektiv var torkan inget större problem, eftersom grödor är svåra att försäkra, medan det var värre i skogen. Hittills har 150 miljoner kr i försäkringsersättningar betalats ut.

Det är med andra ord den enskilde bonden som får stå för merparten av klimatkostnaderna, samtidigt som världen behöver mer och miljömässigt bättre producerade livsmedel. Sveriges lantbruk har en jättechans för framtiden. Frågan är om branschen har råd att ta den.

Publicerad
2018-10-24
Bilder
– Svenskt lantbruk är en framtidsbransch när odlingssäsongen blir längre, ansåg meteorologen Pia Hultgren.
– Svenskt lantbruk är en framtidsbransch när odlingssäsongen blir längre, ansåg meteorologen Pia Hultgren.
Klimatdebatten på Elmia Lantbruk gav hopp för framtiden, om lantbruket har råd att ta vara på möjligheterna.
Klimatdebatten på Elmia Lantbruk gav hopp för framtiden, om lantbruket har råd att ta vara på möjligheterna.