Robot mot ogräs på Smart Arena

Varför är ekologisk mat så dyr?
Frågan väcktes när Ulf Nordbeck var pappaledig.
På Elmia Lantbruk presenteras en del av lösningen, den autonoma ogräsroboten Ekobot.

Ulf Nordbeck presenterar en robot som rensar ogräs på Smart Arena under Elmia Lantbruk.

Idén har lockat till sig viktiga aktörer inom lantbrukets innovation, däribland RISE som är med i projektet och SLU. En skalmodell visade sig vid tester vara fullt fungerande och effektiv.

– I höst tillverkar vi roboten i fullt format och nästa år siktar vi på konstruktion av en prototyp i full skala och fortsatta fälttester, säger Ulf.

Ekobot är med i Elmia Lantbruks satsning Smart Arena. Här presenteras femton projekt, produkter och tjänster som ligger i framkant inom temat: digital teknik, robotik, sensorer/mätteknik och beslutsstöd. Smart Arena är en inspirationsutställning där man får en guidning in i framtiden bland produkter/tjänster som kommer att effektivisera lantbruket radikalt. En av dem är ogräsroboten.

Kärnan i systemet är ett visionsystem med djupseende som identifierar raderna och ser skillnad på önskad växtlighet och ogräs. I nästa steg avlägsnas ogräset mekaniskt med automatik.

– Vi fick tips från SLU om att lökodlingar är särskilt besvärliga att rensa. När vi provade visionsystemet kunde det på ett utmärkt sätt skilja ogräs från gröda, berättar Ulf.

Det är ett självlärande system som kan användas för många sorters uppdrag, i förlängningen även för till exempel precisionsgödsling och sådd. Men den viktigaste egenskapen är att Ekobot gör ett jobb som allt färre vill ha, samtidigt som kostnaderna kan sänkas och därmed priset på ekologiskt odlad mat.  

Smart Arena hittar du i Lobby Nord. Utställande företag är:

SKOV, Sensefarm, Ekobot, Agricam, Solvi, Skira, SLU, BMP Innovation, Lantbruksit.se, Agriopt, Vreta Kluster, Agroväst Livsmedel, MMG Konsult, Linköpings universitet, SMHI.

Publicerad
2018-10-03
Bilder
Ulf Nordbeck presenterar en robot som rensar ogräs på Smart Arena under Elmia Lantbruk.
Ulf Nordbeck presenterar en robot som rensar ogräs på Smart Arena under Elmia Lantbruk.