Odla foder i container utan påverkan av vädret

En container som producerar lika mycket foder som 80 hektar åker. Den patenterade världsnyheten hade premiär på Elmia Lantbruk. Bakom innovationen står det nybildade företaget Grow In.

Tekniken är sprungen ur stadsodling och används till exempel för att producera grönsaker i New York. Nyheten är att samma metod används för fodergrödor och den patenterade delen består av digital teknik för att styra klimatet i den så kallade foderkammaren.

– En svensk lantbrukare har använt tekniken i tio år och själv har vi odlat fram 25-30 skördar för att prova ut tekniken och analysera resultatet, berättar Anders Karlsson, försäljningschef på Grow In.

Tanken är att all teknik installerad i en container ska hyras ut. På sju dagar blir 700 kg utsäde till 7 ton högvärdigt foder. Grödorna som med framgång testats är foderärtor och vårvete.

– Analyserna visar på högt näringsinnehåll. Det här är fullvärdigt foder, säger Lars Andersson.

I princip återskapas ett klimat liknande Amazonasdjungeln i foderkammaren. Med noggrann styrning av temperatur, vatten och ljus blir förutsättningarna ännu mer optimala.

Tekniken är utvecklad i Sverige och det är här som lanseringen sker, men den tilltänkta huvudmarknaden är Kina.

– Intresset är stort. Det handlar både om att minska resursanvändningen och om att producera hälsosam mat, förklarar Lisa Nilsson, gift med Anders Karlsson och med rötterna i Kina.

I Sverige ser Grow In foderkammaren som ett komplement till traditionell odling. Lantbrukaren får större möjligheter att använda sin mark optimalt. Vad som odlas utomhus och i foderkammaren beror på vad som lönar sig bäst. Foderkammaren kan även göra en insats när vädret slår slint som under det gångna året.

Publicerad
2018-10-24
Bilder
– På sju dagar blir 700 kg utsäde till 7 ton foder, berättar Anders Karlsson och Lisa Nilsson från Grow It som lanserade en världsunik foderkammare på Elmia Lantbruk.
– På sju dagar blir 700 kg utsäde till 7 ton foder, berättar Anders Karlsson och Lisa Nilsson från Grow It som lanserade en världsunik foderkammare på Elmia Lantbruk.