Kan torkan öka intresset för mathantverk?

Sommarens torka har gjort att många lantbrukare fundera över framtiden. Ett alternativ är att ändra inriktning och satsa på en lokal marknad med egen förädling. Eldrimner är nationellt resurscentrum för mathantverk och finns på plats under Elmia Lantbruk. 

En av dem som redan verkar inom området är Lars Hansson med lantbruket och gårdsbutiken Bjärhus utanför Klippan. Gården drivs ekologiskt sedan 30 år och har en diversifierad verksamhet med allt från lamm och grönsaker till charkuteri.

– Jag tror att småskalighet är nödvändig för att vi ska få en ny generation lantbrukare i Sverige. Det kostar alldeles för mycket att bygga upp en storskalig verksamhet från grunden, säger han.

Frågan blev än mer aktuell under sommarens torka. Livsmedelskedjor uppmanar konsumenterna att köpa svensk och lokalt producerad mat, för att stödja lantbrukarna. Samma diskussion pågår i kommunerna.

Samtidigt kämpar många lantbrukare för att hålla ihop sina företag. Ett alternativ är diversifiering, satsa på förädling och rikta sig mot en lokal marknad.

– Med flera ben i verksamheten och vall i växtföljden minskar känsligheten för vädret. Jord med hög mullhalt håller mer fukt, säger Lars som tillägger att minnet ibland är kort och att regnet ser ut att ge en bra andraskörd av grovfoder.

Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverkare, med utbildningar inom olika mathantverk i Ås utanför Östersund. Enligt verksamhetschefen Bodil Cornell finns det en mer långsiktig trend än tillfällig solidaritet med torkdrabbade lantbrukare.

– Vi hör från livsmedelsbutikerna att allt fler kunder efterfrågar unika produkter, med tradition, innovation och kunskap istället för tillsatser, säger hon.

Runt om i landet finns runt 2 000 mathantverkare, många av dem med egen produktion av råvaror. Av dem är drygt 1 600 knutna till Eldrimner. På frågan om fler skulle kunna finna sin utkomst inom det här området finns inget säkert svar, men helt klart är det en möjlighet värd att undersöka närmare.  

Publicerad
2018-10-16
Bilder