Gratis el från solen innebär också risker

På senare år har solpaneler gått från enkla 12-voltsystem för husvagnar till storskalig elproduktion. Idag kan det handla om hundratals kilowatt.
Samtidigt blir säkerhetsfrågan högaktuell, särskilt inom lantbruket.
– Vi ser för många dåliga installationer, säger Tomas Ekman på Länsförsäkringar.

Solceller är högintressanta för lantbruket, men även förenade med risker. På Elmia Lantbruk beskrivs båda sidorna av saken.

På Elmia Lantbruk 24 – 26 oktober medverkar Länsförsäkringar i en teknikvandring om solenergi. Den går mellan utvalda utställare som presenterar solceller och installationer. För lantbruket med stora takytor, behov av energi och möjlighet till nya intäkter, är det här högintressant teknik.

Försäkringsbolagets engagemang beror inte bara på att man vill premiera hållbara energilösningar. Länsförsäkringar har sett för många undermåliga installationer.

– Vi är skyldiga att upplysa våra försäkringstagare om riskerna. Vi har bland annat sett läckor genom tak, bränder orsakade av glappkontakt och förstörda ledningar på grund av att man inte installerat gnagarsäkert, säger Tomas Ekman.

Bra installationer är även viktiga för ekonomin. Solpanelerna ska hålla 30–50 år och generera intäkter långt efter avskrivningstiden. Felaktigt utförda installationer kan korta den tiden betydligt.

– Kontrollera alltid installatörens kompetens. Om du får höra att det bara handlar om snabbkontakter och likström, byt leverantör, säger Tomas Ekman.

Uppfattningen delas av branschföreningen Svensk Solenergi.  Solceller är starkströmsanläggningar och ska installeras av elinstallationsföretag registrerade hos Elsäkerhetsverket.

– Alla våra medlemsföretag som installerar anläggningar ska vara registrerade eller samarbeta med företag som är registrerade, säger föreningens sekreterare Jan-Olof Dalenbäck. 

Han bekräftar att stor efterfrågan på solpaneler lockar till sig företag utan tillräcklig kompetens, vilket leder till de problem som Länsförsäkringar upptäckt.  

– Elsäkerhetsverket har alla företag med elbehörighet i ett sökbart register på sin hemsida, tipsar Jan-Olof Dalenbäck. 

Det går även att söka efter certifierade solscellsinstallatörer genom Incert. Det är en ny personcertifiering som innebär att företaget har en installatör med intygad teoretisk och praktisk erfarenhet av solcellsinstallationer. 

Det finns även en positiv sida som på sikt är mer intressant. Av 12-voltspanelerna har det blivit anläggningar som producerar höga effekter, från 10 kW för en mindre installation på en villa, några hundra kilowatt på ett lantbruk upp till kraftverk som producerar i nivå med en kärnkraftsreaktor. Och hela tiden med solen som den ur människans perspektiv oändliga kraftkällan.

Mer om risker och möjligheter med solpaneler på Elmia Lantbruk 24 – 26 oktober i Jönköping. 

Publicerad
2018-10-10
Bilder
Solceller är högintressanta för lantbruket, men även förenade med risker. På Elmia Lantbruk beskrivs båda sidorna av saken.
Solceller är högintressanta för lantbruket, men även förenade med risker. På Elmia Lantbruk beskrivs båda sidorna av saken.