Formel 1 i spannmålsodling

Lantbrukaren Erik Bäckström har samma attityd till spannmålsodling som om det vore formel 1. Han har lyckats öka produktiviteten och avkastningen radikalt. På Elmia Lantbruk avslöjade han några av sina hemligheter.

Den viktigaste är att reducera markbearbetningen och köra så lite som möjligt på åkrarna. Och när det behövs, är traktorer och andra maskiner utrustade med breda, bärande däck med rätt lufttryck. Undantaget är vid besprutning, där är det smala däck som gäller. Markbelastningen har halverats.

– 4000 ton mask i marken är 4 000 ton skörd, så det gäller att behålla maskarna, förklarade han.

Erik Bäckström driver spannmålsodling på gården Stöcke söder om Umeå. Han gick över från mjölk och kött till storskalig spannmålsproduktion och kör även åt andra gårdar. Totalt brukar han 5 000 hektar åker.

Allt från jordbearbetning och sådd till skörd är optimerat. En viktig åtgärd var att lägga rör i tidigare öppna diken för att slippa vända och krångla. Varje detalj har ägnats eftertanke och resultatet är kraftigt höjd produktivitet.

– Jag kör i upp till 25 kilometer i timmen och sparar både bränsle och tid. Besparingen vid sådd är 24,6 liter diesel och 36 minuter per hektar, berättade han.

Samma inställning har han till skörden. Trots att Umeå inte låter som spannmålsbygd, har han en 35-fotströska och funderar på att gå upp till 40 fot, för att kunna utnyttja det optimala fönstret för skörd.

Även tömningen av tröskan är genomtänkt. Bredvid går en traktor med skruvtömmande fältvagn, som i sin tur fyller en flisbil med släp på fyra minuter.

Det här är bara några av de åtgärder som Erik Bäckström gjort. Resultatet är mer skörd till lägre kostnad på kortare tid med mindre markpackning.

Publicerad
2018-10-25
Bilder
Erik Bäckström har trimmat sin spannmålsodling för minimal bränsleförbrukning, till lägsta kostnad och högsta avkastning.
Erik Bäckström har trimmat sin spannmålsodling för minimal bränsleförbrukning, till lägsta kostnad och högsta avkastning.