Blir det mer kväve med surare flytgödsel?

Kan surgörning öka effekten av flytgödsel? Om så är fallet, vilka investeringar krävs och lönar det sig? Svar levereras vid ett seminarium 25 oktober på Elmia Lantbruk i Jönköping. 

Seminarium

Rötning höjer pH-värdet i flytgödsel. Det leder till att mer kväve i form av ammoniak avdunstar och att effekten av gödningen försämras. Enligt en rapport avgår 19 procent av det totala kväveinnehållet ur rötad flytgödsel från nöt, vilket ska jämföras med 4 procent utan rötning.

Surgörning av flytgödsel är en teknik som genom att sänka pH-värdet med hjälp av svavelsyra minskar avgången av ammoniak och sparar det lättillgängliga kvävet till grödan. Men är det ekonomiskt lönsamt? Forskningsinstitutet RISE driver ett internationellt projekt för att utreda frågan. Resultat redovisas vid ett seminarium 25 oktober på Elmia Lantbruk.

– Vi har presenterat vårt arbete i olika sammanhang och intresset är stort bland lantbrukarna, säger Justin Casimir på RISE.

I takt med att biogasproduktionen ökar, stiger andelen rötad flytgödsel, vilket gör frågan högintressant för allt fler lantbrukare.  

Publicerad
2018-10-16