Belönade djurskötare

En av utmaningarna för jordbruket är hitta personal. Men det finns hopp, visar utmärkelsen Årets Djurskötare och Årets Ungdomsdiplom som delades ut första dagen på Elmia lantbruk.

Prisutdelare var LRF:s ordförande Palle Borgström som konstaterade att branschen måste bli mer attraktiv, för att locka till sig nya medarbetare och få dem att stanna. Ett av verktygen i detta arbete är utmärkelser till dem som gör berömvärda insatser.

Årets Djurskötare blev Carolin Wedemalm som arbetar på Gudmundstorps gård i västgötska Jung som fick beröm för sin stora kunskap och noggrannhet. Vad juryn lyfte fram för ungdomsstipendiaten Linda Åhman var ett gott djuröga och en förmåga att skapa trivsel på sin arbetsplats Anderses i Hedåker, Västmanland.

Bakom båda utmärkelserna står tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund.

Publicerad
2018-10-24
Bilder
Från vänster Årets Djurskötare Carolin Wedemalm, Årets ungdomsstipendiat Linda Åhman och LRF:s ordförande Palle Borgström.
Från vänster Årets Djurskötare Carolin Wedemalm, Årets ungdomsstipendiat Linda Åhman och LRF:s ordförande Palle Borgström.