”Årets Elmia lantbruk viktigare än någonsin”

– Det är viktigare än någonsin att vi träffas så här. Aldrig tidigare har matproduktionen varit så viktig som idag.

Med de orden inledde Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, årets stora samling för det svenska lantbruket, Elmia Lantbruk i Jönköping.

Helena Jonsson vet vad hon talar om, som lantbrukare och tidigare förbundsordförande i LRF. Med sig på scenen hade hon en panel bestående av Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg, Karin Brynell, VD för Svensk Dagligvaruhandel och Palle Borgström, ordförande LRF.

Diskussionen följde två linjer, dels den pågående strukturomvandlingen driven av digitalisering, dels konsumenternas växande intresse för vad de äter och hur det påverkar klimatet och miljön.

– Man ska ha klart för sig att dagens debatt drivs av dem som har råd och är delvis en storstadsfråga. Samtidigt blir folkhälsofrågan allt mer segregerad. Vi måste se frågan ur flera perspektiv, ansåg Karin Brynell.

Samtidigt noterade hon ett ökat intresse från konsumenterna för svenska produkter och information och hur maten produceras och påverkar miljön.

Den övergripande trenden är ökad individualisering. Människor följer olika dieter och försöker, som Karin Brynell uttryckte det, skapa den bästa versionen av sig själv. Ovanpå det kommer utmaningen att mätta jordens växande befolkning.

– Vi ska inte vara rädda för debatten. Svenskt lantbruk har kapacitet att tillfredsställa olika trender, sade Palle Borgström.

Ett av verktygen är digitaliseringen, vilken för jordbrukets del består av flera delar. Dels digitaliseringen av den egna produktionen och administrationen, dels frågan om vem som äger framtidens viktigaste råvara: Information som förädlas till nytta för andra. Risken är att bonden lämnar ifrån sig informationen utan ersättning och får betala för analyserna.

Många sätter också stort hopp till möjligheten att sälja direkt till konsument och komma åt, alternativt slippa påslagen i grossist- och detaljistledet. Men här kom ett lite nedslående besked från Svensk Handel:

– Näthandeln är mindre än två procent av livsmedelsförsäljningen. Konsumenterna är bortskämda med att handel på nätet betyder lägre pris, fri frakt och full returrätt.

Fram växte bilden av digitaliseringens stora utmaning, som den högste ansvariga, rikets digitaliseringschef Åsa Zetterberg beskrev så här:

– Vi har inte alla svaret utan måste lära oss hur den digitala världen fungerar. Målet är att vi ska jobba smartare och bättre.

Publicerad
2018-10-24
Bilder
Årets viktigaste mötesplats för Sveriges lantbruk invigdes med paneldebatt och digitalisering och framtid.
Årets viktigaste mötesplats för Sveriges lantbruk invigdes med paneldebatt och digitalisering och framtid.
– Digitalisering angår alla och målet är att vi ska jobba smartare och bättre, förklarade landets digitaliseringschef Åsa Zetterberg.
– Digitalisering angår alla och målet är att vi ska jobba smartare och bättre, förklarade landets digitaliseringschef Åsa Zetterberg.
– Vi måste se maten ur flera perspektiv, uppmanade Kain Brynell från Svensk Handel.
– Vi måste se maten ur flera perspektiv, uppmanade Kain Brynell från Svensk Handel.
– Vi ska inte vara rädda för debatten. Svenskt lantbruk har kapacitet att tillfredsställa olika trender, ansåg Palle Borgström, ordförande för LRF.
– Vi ska inte vara rädda för debatten. Svenskt lantbruk har kapacitet att tillfredsställa olika trender, ansåg Palle Borgström, ordförande för LRF.