– Riksdagen är överens om att självförsörjningen ska öka

Torkan till trots, allt talar för att svenskt lantbruk har framtiden för sig.

– Från vänster till höger är vi överens om att självförsörjningsgraden av livsmedel måste öka, meddelade Magnus Oscarsson (KD), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott på avslutningsdagen för Elmia Lantbruk.

Han har själv ett förflutet som lantbrukare, med en pappa som var mjölkbonde. Med den insikten ansåg ha att något annat än torkan är det verkliga problemet.

– Lönsamheten är för dålig, vilket i sin tur gör att lantbruket inte har råd att hålla beredskap för extremväder.

Men det finns tydliga positiva signaler från politiken om att svensk livsmedelsproduktion ska prioriteras. Den antagna nationella livsmedelsstrategin har som mål att öka självförsörjningsgraden och förbättra lönsamheten i jordbruket. Så längt är alla eniga, även om partierna har delvis olika uppfattning om hur det ska gå till.

– Idag är varannan tugga som vi äter importerad. Kaffe kan vi inte odla själv, men annat som spannmål, kött och mejeriprodukter kan vi i högre utsträckning producera själva. Idag är handelsunderskottet för livsmedel 50 miljarder kronor. Det borde inte vara omöjligt att öka den svenska andelen med tio procentenheter.

Men är det verkligen möjligt. Magnus Oscarsson besökte grannlandet Finland med en självförsörjningsgrad på 80 – 85 procent, så visst borde andelen gå att öka även i Sverige.

Dessutom passade han på att presentera kristdemokraternas förslagslista: Sluta klassa jordbruk som miljöfarlig verksamhet, minska regelbördan, se till att EU-ersättningar betalas ut i rätt tid, dieselskatt på EU-nivå, mer svensk mat i kommuner och landsting och fördubbla avskjutningen av vildsvin, vilka orsakar skador för 1,5 miljarder kr om året inom lantbruket.

Det finns alltså god grund för påståendet att svenskt lantbruk är en framtidsnäring. Jordens befolkning växer och politikerna har upptäckt att lantbruket finns och behövs.

I den efterföljande frågestunden togs två akuta frågor upp. När får Sverige en fungerande regering och när betalas EU-stöden för de tre senaste åren ut? EU-problemet är så stort att bankerna inte godtar kommande bidrag som säkerhet för lån.

Magnus Oscarsson kunde bara instämma i problembeskrivningen och hade inga svar att bjuda på. 

Publicerad
2018-10-26
Bilder
Magnus Oscarsson (KD) målade upp en ljus framtid för svenskt jordbruk, men hade inga besked om när EU-ersättningarna betalas ut.
Magnus Oscarsson (KD) målade upp en ljus framtid för svenskt jordbruk, men hade inga besked om när EU-ersättningarna betalas ut.