Prevly

SVENSK FORSKNING OM KLÖVVÅRD TAR PLATS PÅ EUROPEISK KONGRESS

Klövvård är ett av de hetaste ämnena när Europas mjölkföretagare träffas på European Dairy Farmers, EDFs, årliga kongress som arrangeras 26-28 juni i Santiago de Compostela i Spanien. På plats finns då Maria Forssell, vd för Prevly i Sikeå och Christer Bergsten, professor vid SLU i Alnarp för att presentera senaste nytt inom detta område. Genom god klövvård går det i stort sett att eliminera hälta hos djuren.

Maria Forssell konstaterar att friska djurbesättningar är en förutsättning för hållbara jordbruk i en hållbar framtid.
–Ökad användning av antibiotika vid behandling av olika sjukdomar som i sin tur
leder till antibiotikaresistens är enligt WHO det största globala hotet mot
människors hälsa. I Sverige ligger vi i framkant när det gäller förebyggande
klövvård och mycket liten antibiotikaanvändning, vilket EDF vill att vi ska berätta
mer om under en workshop på kongressen, berättar hon.
Prevly är Sveriges ledande företag inom klövvårdsprodukter och arbetar med
experter inom området klövhälsa.
– SLU genomför världsledande forskning kring klövhälsa så vi är ett starkt team
som ska sprida vår kunskap till Europas mjölkföretagare, säger Maria Forssell.
Det är Växa Sverige som står som värd för workshopen och veterinär Frida
Åkerström menar att EDF;s kongress är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning.
– Storleken på våra mjölkbesättningar har ökat avsevärt i storlek de senaste tio
åren och det har därför uppstått ett behov av nya klövvårdsrutiner då man inte bara behandlar akuta skador utan framförallt förebygger, betonar hon.


Stora ekonomiska konsekvenser


Christer Bergsten, professor i ”tekniska system för animalieproduktion för att
optimera djurmiljön” vid SLU, kommer på kongressen att tala om strategier för
förbättrad klövhälsa. Hälta är ett allvarligt djurvälfärdsproblem i många
mjölkbesättningar runt om i världen. Förutom att livslängden på djuren minskar
påverkar det också produktionen och fruktsamheten vilket får stora ekonomiska
konsekvenser för mjölkföretagen. Klövsjukdomar har därför rankats bland de mest
kostsamma sjukdomar som drabbar mjölkkor.
– Klövpengen, som infördes i Sverige 2016, innebär att mjölkföretagaren kan få
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket för utökad klövvård. Förutsättningen för detta stöd är att klövvården utförs två gånger per år med minst tre månaders mellanrum samt att klövvården utförs av en certifierad klövvårdare. Klövpengen, liksom certifieringen av klövvårdare har varit mycket framgångsrikt i Sverige. Idag
klövvårdas mer än 66 procent av de svenska mjölkkorna minst 2 ggr per år och
klövsjukdomarna minskar, berättar Christer Bergsten.
Han betonar även att vid problem med hälta måste hela besättningen undersökas,
inte bara problemkorna.
– En halt ko utgör ofta bara ”toppen av ett isberg” och den kommer att följas av
flera fall om man inte sätter in åtgärder direkt.
Han konstaterar att det är betydligt svårare att komma tillrätta med infektioner i
klövarna vilket ofta beror på bristande hygien på ladugårdsgolvet och att smittade
kor köps in från andra besättningar.
– Både hygienen och smittskyddsrutiner måste förbättras.
När det gäller underlaget på golvet i ladugården finns det också insatser som kan ge bra resultat på klövhälsan.
– Det har visat sig att om man lägger på ett lager med gummi på betonggolvet
minskar risken för hälta. Detta är värt att satsa på mjuka golv vid nyinvesteringar
men det går även att förbättra golven i befintliga ladugårdar.
Christer Bergsten menar att på kort sikt handlar åtgärderna om klövvård,
smittskydd och en mycket god skötsel av stallmiljön, medan det på lång sikt gäller
att bygga bra ladugårdar och att arbeta med avel som kan bidra till att minska
risken för hälta.
– Jag vill påstå att det är fullt möjligt att eliminera hältproblem i
mjölkkobesättningar, avslutar Christer Bergsten.

http://www.prevly.se

Publicerad
2018-10-03
Bilder