Smart Arena

Kom till Smart Arena i Lobby Nord för att ta del av 14 produkter och tjänster som ligger i framkant inom digital teknik, robotik, sensorer/mätteknik och beslutsstöd. Här visas allt från färdiga produkter som redan finns på marknaden till projekt som är precis i en uppstartsfas.

Smart Arena är en inspirationsutställning där du som besökare får en guidning in i framtiden bland produkter och tjänster som kommer att effektivisera lantbruket radikalt.
Utställande företag är: SKOV, Sensefarm, Ekobot, Agricam, Solvi, Skira, SLU, BMP Innovation, Lantbruksit.se, Agriopt, Vreta Kluster, MMG Konsult och Linköpings universitet.

Annonser: