Kunskaps- och innovationstorg med Innovationstävling och Framtidsverkstad

På torget finns olika aktörer inom kunskaps- och innovationskedjan samlade: forskare, rådgivare, utbildare och koordinatörer. Det blir goda möjligheter att diskutera forskningsbehov, innovativa idéer eller viktiga framtidsfrågor på tu man hand eller i grupp. Här finns tysta rum som kan användas vid behov.

Här kommer också pågående spännande innovationsprojekt inom EIP-Agri att presenteras, via projektledare och postrar. 

Innovationstävling

Hur ska vi minska växtnäringsläckaget till Östersjön? Det är utmaningen i den innovationstävling som ingår i Interregprojektet Nutrinflow. Agronomstudenter från SLU, Uppsala har sedan början av september jobbat tillsammans med civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet i mixade grupper med innovativa förslag till lösningar. Grupperna kommer att slutföra arbetet på Elmia och presentera sina förslag som jurybedöms.

Onsdag 24 okt

13.00– 17.00 Studenterna jobbar med sina tävlingsbidrag

Torsdag 25 okt
9.00 – 11.30 Studenterna jobbar med sina tävlingsbidrag

11.30 -12.30 Presentationer av tävlingsbidrag på Stora scenen och prisutdelning.

 

Framtidsverkstad

Lantmästarstudenter från SLU, Alnarp och agrotekniker från Biologiska Yrkeshögskolan, Skara ska i mixade grupper hitta på innovativa lösningar till utmaningar som lämnats av utställare på mässan. Förslagen kommer att presenteras och bedömas av en jury. 

Fredag 26 okt

11.30 – 15.00 Studenterna jobbar med sina lösningsförslag

15.00 – 16.00 Presentation av lösningar och juryutlåtande på Stora scenen.

Annonser: