Furab AB

Lägg till i besökskorg
Monter
C03:10C03:10
Företagsinformation
Furab AB
Furuskogen
532 95 SKARA
SVERIGE
Tel: +46 511 213 85
Fax: +46 511 215 85

Beskrivning

Furab AB är ett familjeföretag i tredje generation. Idag sysslar Furab AB huvudsakligen med försäljning av silor för lagring av foder och spannmål, skruvtransportörer och utrustning för foderberedning samt tillhörande kringutrustning.

Furab AB is a family business in its third generation. Today involved Furab AB mainly with the sale of silos for storage of feed and grain, screw conveyors and equipment for feed preparation and related peripherals.


Agenturer och varumärken
  • Hagberg Lantbruksinrede AB, SVERIGE (Agentur)