Elmia Lantbruk ställer frågan 2015

Under Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2015 ställde vi aktuella frågor till en rad intressanta personer i branschen. Se samtliga frågor här.

 

Vilken betydelse har innovationer för lantbrukets utveckling?

Hur kan tillgången och efterfrågan på ekologiskt mötas?

   

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön och säkerheten i lantbruket?

Är kapitalförsörjning ett problem i svenskt lantbruk?

   

Hur kan ett grönt kluster stärka det svenska lantbruket?

Mjölkproduktion - en framtidsbransch?

   

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut inom de gröna näringarna?

Hur stärker vi svensk konkurrenskraft?