Elmia Lantbruk ställer frågan

Inför Elmia Lantbruk Framtidsforum 2016 ställde vi frågan till aktörer inom branschen som skulle vara med på konferensen. Det gav en försmak av innehållet höstens konferensen. Se intervjuerna här nedan.

Varför ska Sverige exportera kunnandet om djuromsorg?

Varför ska Sverige öka exporten av livsmedel?

   

Varför är det så viktigt att tänka på sprutning just nu?

Vad kan de gröna näringarna göra för de nyanlända?

   

Hur viktig är innovation inom lantbruket?

Varför ska vi odla livsmedel i städer?

   

Varför är det så viktigt att värna åkermark?

Vilken nytta har jordbruket av bilder från rymden?

   

Vad betyder hållbara livsmedel?