Tillsammans mot ett mer hållbart samhälle

Välkommen till mötesplatsen för det hållbara samhället. En unik mötesplats för alla verksamma inom stadens och kommunens miljöteknik och infrastruktur. Här möter du personer och företag verksamma inom fjärrvärmesektorn, vatten och avlopp samt avfall- och återvinningssektorn.

Tre mässor går parallellt med varandra under ett och samma tak, vid ett och samma tillfälle. Detta innebär stora synergieffekter när det gäller möjligheter att knyta värdefulla kontakter – och att utveckla affärer.

Gå vidare till respektive mässa här nedan.

Välkommen till nästa genomförande av mötesplatsen för det hållbara samhället!
Elmia, Jönköping, 25-27 september 2018.