In- och utflyttningstider

 

Inflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2019-06-12 Onsdag 07.00-22.00 08.00-20.00
2019-06-13 Torsdag 07.00-22.00 08.00-20.00
2019-06-14 Fredag 07.00-18.00 08.00-18.00

Montrarna måste vara klara senast 2019-06-14. kl. 18.00
Entré Syd eller Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2019-06-17 Måndag 21.30 24.00

21.00-22.00

2019-06-18 Tidag 07.00 16.00 08.00-16.00

OBS! Kl 21:00 2019-06-17 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord och Syd får inte användas för in- och utlastning.