Fakturering

Servicefakturor, entrékort, truckservice m.m. faktureras efter mässan. Betalningsvillkor för dessa är 20 dagar netto. 
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.