In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2016-11-21 Måndag 07.00-22.00 08.00-20.00
2016-11-22 Tisdag 07.00-22.00 08.00-20.00
2016-11-23 Onsdag 07.00-18.00 08.00-18.00

Montrarna måste vara klara senast 2016-11-23. kl.18.00
Entré Nord eller Syd får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2016-11-26 Lördag 21.00-23.00 OBS! Tomgods end. med pallyftare
2016-11-27 Söndag 07.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

Entré Nord eller Syd för inte användas för in- och utlastning.