In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2017-06-14 Onsdag 07.00-22.00 08.00-20.00
2017-06-15 Torsdag 07.00-22.00 08.00-20.00
2017-06-16 Fredag 07.00-18.00 08.00-18.00

Montrarna måste vara klara senast 2017-06-16. kl.18.00
Entré Nord eller Syd får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum Veckodag Tid Vid frågor kontakta informationen
2017-06-19 Tisrdag 21.00-23.00 OBS! Tomgods end. med pallyftare
2017-06-20 Onsdag 07.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

Entré Nord eller Syd för inte användas för in- och utlastning.