Publicerade rapporter

Här kan du ladda ner publicerade rapporter från Industry Trend Monitor.

Industry Trend Monitor vår 2018 – Medarbetare och Trender

 

Industry Trend Monitor höst 2018- Analys