Industry Trend Monitor

Industry Trend Monitor är ett verktyg som är framtaget av Elmia tillsammans med AutomaTHINK, Fairlink och Ny Teknik.

Verktyget syftar till att kartlägga och skapa en bild över det svenska industrisamhället. Vilka trender och utmaningar står svensk industri inför? Hur ser personer som arbetar inom och nära industrin, på svensk industris framtid? Vilka kompetenser är det som kommer att efterfrågas i framtiden? Och mycket mer.

Industry Trend Monitor är en undersökning som bara tar några minuter att svara på, där svaren är av stort värde då de kommer att användas för att utveckla Sverige som industriland. Dels genom att påverka svensk industripolitik men också genom att skapa en gemensam bild över vad som krävs för att göra svensk industri fortsatt konkurrenskraftig.

Undersökningen genomförs bland personer som framförallt arbetar inom svensk industri, inom olika branscher, inom olika befattningar och tjänster, inom olika typer av företag, samt inom både små- och stora företag.

Industry Trend Monitor genomförs två gånger per år. Under våren kommer fokus att vara medarbetare och trender, och under hösten kommer fokus att vara teknik och trender.

Denna rapport handlar om medarbetare och trender och har svarats av ca 1200 personer. Industry Trend Monitor är Sveriges största undersökning i sitt slag.

Ladda ner resultaten från våren 2018 – Medarbetare och Trender här