Industry Trend Monitor

Industry Trend Monitor genomförs av Elmia AB tillsammans med tankesmedjan AutomaTHINK, Fairlink och Ny Teknik. Undersökningen genomförs bland personer som framförallt arbetar inom svensk industri.

Industry Trend Monitor syftar till att kartlägga och skapa en bild över det svenska industrisamhället. Exempelvis de trender och utmaningar som svensk industri står inför, hur ser personer som arbetar inom och utanför industrin, på svensk industris framtid, vilka kompetenser är det som kommer att efterfrågas i framtiden, och mycket mer. 

Industry Trend Monitor genomförs två gånger per år. Under våren är fokus medarbetare och trender, och under hösten är fokus teknik och trender. 

Enkäten tar bara några minuter att svara på. Dina svar är av stort värde då de kommer att användas för att påverka Sverige som industriland. Dels genom att påverka svensk industripolitik men också att skapa en gemensam bild över vad som krävs för att göra svensk industri fortsatt konkurrenskraftig.  

Du svarar helt anonymt. Tack för din hjälp!

Följ länken för att komma till frågorna: Industry Trend Monitor

 

Här hittar du tidigare publicerade rapporter