Våra fokusområden

AutomaTHINK har valt att fokusera på ett antal områden som identifierats som viktiga för att säkra en konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige. Genom att lyfta och belysa frågor inom dessa områden vill vi påverka beslutsfattare och opinion för att ge förutsättningar för industrin.

AutomaTHINKs fokusområden:

  • Produktionseffektivitet genom ökad automation och digitalisering
  • Rätt förutsättningar för företagande bland SMF
  • Kompetensförsörjning
  • Innovationskraft, forskning och samverkan mellan akademi och industri
  • Bilden av och attityder kopplade till svensk industri