Ledamöter i AutomaTHINK

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.

  • Stefan Gustafsson Ledell (Ordförande), Proton Technology
  • Tomas Berg, Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG
  • Joakim Norlén, Sinf
  • Ove Leichsenring, Robotdalen
  • Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG
  • Marie Jonsson, RISE Sicomp