Ledamöter i AutomaTHINK

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.

  • Stefan Gustafsson Ledell (tf ordförande), Elmia
  • Tomas Berg, Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG
  • Inge Johansson, företagare, Gnox
  • Ove Leichsenring, Robotdalen
  • Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG

 

Ulf Helles, Aventics (fd Bosch Rexroth Pneumatics) vilande