Ledamöter i AutomaTHINK

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, akademi, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.

  • Anders Ekdahl (ordförande), Svensk Industriförening Sinf
  • Tomas Berg, Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG
  • Stefan Gustafsson Ledell, Elmia
  • Ulf Helles, Aventics (fd Bosch Rexroth Pneumatics)
  • Inge Johansson, Gnosjö Industriförening
  • Ove Leichsenring, Robotdalen
  • Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG