Ledamöter i AutomaTHINK

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.

  • Stefan Gustafsson Ledell (ordförande), Proton Technology
  • Markus Börrisson (vice ordförande), Elmia
  • Tomas Berg, Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG
  • Sanna Arnfjorden Wadström, Sinf
  • Ove Leichsenring, SWIRA
  • Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG
  • Marie Jonsson, SAAB
  • Sanna Arnfjorden, SINF