Ledamöter i AutomaTHINK

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.

  • Stefan Gustafsson Ledell (tf ordförande), Elmia
  • Tomas Berg, Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG
  • Joakim Norlén, Sinf
  • Ove Leichsenring, Robotdalen
  • Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen FKG
  • Marie Jonsson, Swerea SICOMP

Ulf Helles, Aventics (fd Bosch Rexroth Pneumatics) vilande