Tankesmedjan AutomaTHINK

Tankesmedjan AutomaTHINK bildades 2011 av Svenska Automationsgruppen (SAG) och mässarrangören Elmia. Avsikten med tankesmedjan är att samla perspektiv från olika delar av tillverkningsindustrin och vara en aktiv aktör som driver utvecklingstankar i sökandet efter verktygen som ska förnya, förbättra och förändra svensk industri. 

AutomaTHINKs uppdrag är att diskutera och lyfta frågor och idéer som leder till en konkurrenskraftigare tillverkningsindustri med produktion i Sverige. Huvudinriktning är små- och medelstora tillverkningsföretag eftersom den gruppen utgör mer än 95 procent av antalet företag inom svensk tillverkningsindustri.  Vi vill synliggöra gruppen SMF inom tillverkningsindustrin, deras behov och hur viktiga de är för svensk industri samt stärka industrin som varumärke. Syftet är att kunna möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt.

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade representanter från näringsliv, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar.