Nyheter från AutomaTHINK

Nu har vi släppt höstens Industry Trend Monitor, som handlar om Teknik och Trender.

12 september 2018 Läs mer
Marie Jonsson

Berätta lite mer om din vardag, vilken typ av frågor och företag arbetar Swerea SICOMP med?

Swerea SICOMP är ett institut inom Swerea-koncernen med huvudfokus på kompositmaterial. Vi bedriver forskning och utveckling över hela kedjan, från design, validering, tillverkning och testning tillsammans med industripartners, och ibland gör vi direkta uppdrag.

21 mars 2018 Läs mer
Automation och produktion är det område där kompetenskraven kommer vara störst i framtiden, följt av digitalisering och digitala verktyg. FOTO: Elmia AB

Utvecklingen inom svensk industri går fort nu. Enligt en ny rapport, Industry Trend Monitor, från Elmia i samarbete med Fairlink, tankesmedjan AutomaTHINK och Ny Teknik bedömer de flesta att automation och produktion är det område där kompetenskraven kommer att vara störst i framtiden, följt av digitalisering och digitala verktyg. Analysen visar också tydligt att svensk industris största utmaning är att få unga att vilja arbeta inom industrin. Det anser hela 45 procent av de svarande.

16 mars 2018 Läs mer

Med mindre än ett år kvar till valet är det tydligt att engagemanget för industripolitiken svalnat betydligt jämfört med för ett par år sedan. I höstbudgeten lyser satsningarna med sin frånvaro. Därför lanserar tankesmedjan AutomaTHINK fem recept till Sveriges politiker, för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna räknas in som en av världens starkaste industrinationer.

01 februari 2018 Läs mer
Anders Ekdahl

I september avslutade Anders Ekdahl sin tjänst som VD på branschföreningen Sinf. Efter sex år förtjänstfulla år som ordförande i AutomaTHINK lämnar Anders samtidigt över ordförandeklubban till Stefan Gustafsson Ledell, sektorchef för Elmias industrimässor, som går in som interim ordförande till årsskiftet.

20 november 2017 Läs mer
Reshoring är en trend och ingen tillfällighet ansåg en enig panel bestående av Anton Svensson, EWES, Johan Frisk, Producera i Sverige/Opiflex, Kristina Sollander, JTH och Stefan Gustafsson Ledell, Elmia.

I media lyfts reshoring fram som en trend men casen är få och det finns inga heltäckande undersökningar som bevisat att fler företag tar hem sin produktion än som flyttar ut. Vilka faktorer påverkar återflytt, hur resonerar företagen, är återflytt alltid det bästa alternativet för företagen? På AutomaTHINKs seminarie i samband med Stora Leverantörsdagen 18 oktober diskuterades frågan ur olika perspektiv. 

31 oktober 2017 Läs mer

En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget – och över hälften har planer på att investera i automation, visar AutomaTHINKs automationsindex från maj 2017.

15 maj 2017 Läs mer
Fredrik Sidahl, vd på Fordonskomponentgruppen, ser egentligen inget paradigmskifte med digitaliseringen. Det nya är bara att överföringshastigheten har blivit snabbare och möjligheten till att lagra data blivit större.

Vad innebär digitaliseringen för svenska underleverantörer? Det var huvudfrågan när tankesmedjan AutomaTHINK arrangerade ett panelsamtal under Elmia Subcontractor.
– Det måste bli mer konkret för att vi som leverantörer ska veta vad vi har för nytta av det, sade Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen, under samtalet.

09 november 2016 Läs mer
Anders Ekdahl, från vänster, med Richard Skogward, Ulf Helles och Gabriella Banehag från AutomaTHINK.

Automationstrenden blir allt starkare. Det visade de siffror som Anders Ekdahl, ordförande i tankesmedjan AutomaTHINK och vd för Sinf Svensk Industriförening, visade under första dagen av Elmia Automation.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste kvartalsmätning, Underleverantörsbarometern. Trots frånvaro av en tydlig konjunkturuppgång finns det ljuspunkter.
Rekordlåga räntor och rekordlågt oljepris är två positiva faktorer. Därtill en viss förhoppning om en bättre konjunktur. Något fler planerar att anställa och då främst inom produktion, marknadsföring och försäljning. Vår bedömning är att alltfler ser en konjunkturuppgång efter en tid med ett ovisst läge. Orosmolnet är ekonomin inom EU och att länder kan komma att lämna EU-samarbetet, 49 procent anger osäkerheten som negativt för verksamheten, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

28 januari 2015 Läs mer

Igår hölls en paneldiskussion med tankesmedjan AutomaTHINKunder Elmia Subcontractor i Jönköping. Fokus låg på svensk industri och hur den nya regeringens resultat ska mätas under de kommande åren. Paneldiskussionen leddes av Anders Ekdahl, ordförande för AutomaTHINK.

13 november 2014 Läs mer
automathink

Under Elmia Automations första dag 6 maj höll tankesmedjan AutomaTHINK paneldiskussion på temat Tysklands Industri 4.0 – en modell för Sverige att ta efter?. Fokus låg på svensk industri och vikten av hur man kan förbättra möjligheten för utveckling. Diskussionen leddes av Anders Ekdahl, ordförande för tankesmedjan AutomaTHINK.

14 maj 2014 Läs mer
automathink

Den 6–9 maj arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik och Elmia Automation i Jönköping. Mässorna är ledande i sitt slag i Sverige och fokuserar på något som är högst aktuellt för svensk industri: lösningar som ökar produktiviteten och därmed konkurrenskraften.

– Vi ser att flexibla lösningar och automation anpassade till mindre serier kommer allt mer. Det gör det möjligt för små och medelstora företag att öka sin automationsgrad och därmed bli mer konkurrenskraftiga, säger Lina Kåvestam, projektledare för mässorna och ledamot i tankesmedjan AutomaTHINK.

Anders Ekdahl, VD för Svenska industriföreningen och ordförande i tankesmedjan AutomaTHINK, hoppas att Sverige får en industriminister i nästa regering.

Öka automatiseringen för att förbättra konkurrenskraften, locka unga och se till att Sverige får en industriminister. På Elmia Subcontractor presenterade Tankesmedjan AutomaTHINK några av de frågor som de hoppas få upp på den politiska dagordningen för att ge den svenska industrin en ny styrkeposition i världen.

12 november 2013 Läs mer
Panel på RIC2013: Erik Lundqvist, Robotdalen, Manne Seifter, SAG, Peter Scott, Elmia, Peter Nilsson, Stockholms Tekniska Institut och Anders Ekdahl, Sinf

Svenska industriföretag har ökat sin automatiserade produktion – men har samtidigt mycket kvar att lära. Det visar 2013 års Automationsindex som idag presenterades av tankesmedjan AutomaTHINK i samband med Robotics Innovation Challenge i Eskilstuna.

- Vi är väl medvetna om att vi måste förändra synen på dagens svenska industri för att vinna intresse från morgondagens arbetskraft. Dessutom måste vi lära företagarna fler fördelar vad ökad automation innebär, säger Anders Ekdahl ordförande AutomaTHINK och VD Svensk Industriförening Sinf.

25 april 2013 Läs mer

Tankesmedjan AutomaTHINK utökar sin besättning. Från och med 1 april 2013 består tankesmedjan av tolv ledamöter.

Bland andra gör Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, sitt första framträdande i samband med Robotics Innovation Challenge i Eskilstuna, 25 april.

- För mig var det naturligtvis en självklarhet att tacka ja till erbjudandet. Robotdalen arbetar för en såväl ökad som mer effektiv automation och vi sitter på en väldigt viktig kunskapsbank, säger Erik Lundqvist.

08 april 2013 Läs mer
Peter Nilsson, Stockholms Tekniska Institut, Anders Ekdahl, Sinf, Peter Scott, Elmia och Ulf Helles, Bosch Rexroth

Hur ska svensk industri undvika att gräva sin egen grav? Genom att öka automationen och locka morgondagens medarbetare till industrin genom utbildning, menar tankesmedjan AutomaTHINK som var på scen under Elmia Automation.

– Vi måste stärka attraktionskraften, säger ordföranden Anders Ekdahl.

08 maj 2012 Läs mer
Peter Scott, Elmia, Manne Seifter ordförande i Svenska Automationsgruppen, Inge Johansson Gnosjö industriförening och Anders Ekdahl VD Sinf tillika ordförande i Automathink

95 procent av svenska industriföretagare anser att ökad automation är en viktig framgångsfaktor för den svenska industrin. Detta presenterade tankesmedjan AutomaTHINK idag i samband med underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönköping.

– Undersökningen visar klart och tydligt att väldigt många företagare inser att vi måste öka effektiviteten och konkurrenskraften genom ökad automation för att kunna behålla vår plats på den globala marknaden. Det finns inga andra alternativ, säger Anders Ekdahl, ordförande tankesmedjan AutomaTHINK och VD Svensk Industriförening Sinf.

08 november 2011 Läs mer

Tankesmedjan AutomaTHINK består från och med 1 november av åtta medlemmar. Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren, tar plats i gruppen som arbetar för att utveckla industrin och driva opinion runt viktiga framtidsfrågor.

– Industrin har en stark förankring i Göteborg och Västsverige och just därför är det viktigt att vi kan vara med att påverka, säger Johan Trouvé.

31 oktober 2011 Läs mer

Svensk industri står inför flera krävande utmaningar. En av dem är att locka morgondagens arbetskraft och kunna erbjuda en såväl lukrativ som utvecklande marknad med optimala utvecklingsmöjligheter. För att lyfta fram frågor som dessa och finna svar på hur svensk industri ska utvecklas bildades tankesmedjan Automathink. Idag presenterades dess företrädare.

Automathink har flera syften och ett av de viktigaste är att föra högteknologin framåt i syfte att säkerställa svensk industris konkurrenskraft hela vägen från små till stora företag. Därför måste vi helt sonika automatisera mera, säger Anders Ekdahl, ordförande Automathink.

23 september 2011 Läs mer