Reshoring – trend eller tillfällighet?

I media lyfts reshoring fram som en trend men casen är få och det finns inga heltäckande undersökningar som bevisat att fler företag tar hem sin produktion än som flyttar ut. Vilka faktorer påverkar återflytt, hur resonerar företagen, är återflytt alltid det bästa alternativet för företagen? På AutomaTHINKs seminarie i samband med Stora Leverantörsdagen 18 oktober diskuterades frågan ur olika perspektiv. 

Reshoring är en trend och ingen tillfällighet ansåg en enig panel bestående av Anton Svensson, EWES, Johan Frisk, Producera i Sverige/Opiflex, Kristina Sollander, JTH och Stefan Gustafsson Ledell, Elmia. (saknas på bild gör Martin Björkroth, UniCarriers Europe).

Först ut bland talarna var Kristina Sollander, doktorand på Jönköpings Tekniska Högskola som bedriver forskning om drivkrafter, barriärer, möjliggörare och resultat av återflyttning av produktion. Bland de positiva resultat som JTH har kunnat dokumentera bland sina case-företag finns bland annat ökad flexibilitet, kvalitet och kontroll samtidigt som kostnader, ledtider och risker minskat.

Ett annat projekt kopplat till forskning är Producera i Sverige, representerat av Johan Frisk på automationsföretaget Opiflex, vars övergripande syfte är att ta hem produktion till Sverige hos SMF. Mindre tillverkande företag ställs inför en rad utmaningar som tuff konkurrens och prispress, korta serier och stor artikelflora som ständigt förnyas, kort planeringshorisont och ojämn beläggning. Alla faktorer som kan avskräcka från investering i fast robotinstallation och därmed hindra företagets utveckling. Inom projektet jobbar man därför med att ta fram piloter på flexibla automationslösningar anpassade för SMF inom flera olika branscher.

Sanningsvittnen från industrin

Två företag som plockar hem produktion är EWES, fjädertillverkare i Bredaryd och UniCarriers, som tillverkar elektriska inomhustruckar i Mölnlycke.

Anton Svensson, VD för EWES berättade om hur de plockat hem montage från ett dotterbolag i Serbien pga. av att momentet gick att automatisera i Sverige. En stark drivkraft för EWES är att måna om hemregionen och skapa förutsättningar för att behålla kompetens inom företaget. Anton vittnade om indikationer på en förändrad inställning hos kunden att börja sätta större värde på stabilitet i leverantörsledet på hemmaplan.

Martin Björkroth, VP Manufacturing på UniCarriers Europe redogjorde för hur företagets resa startade redan 2005 då man började lägga om hela produktionen genom att skapa monteringslinor och introducera lean. UniCarriers produktion är helt kundorderstyrd och med stor variantflora vilket gjorde företaget väldigt beroende av leveranstider från leverantörer. Produktion av kompletta målade chassin från leverantör i Europa innebar höga transportkostnader för skrymmande paket, långa ledtider och stora lager. Idag köper man istället chassit omålat och i delar, svetsning och målning utförs i Mölnlycke vilket drastiskt minskat transportkostnaderna från 15% till 2%, kortat ledtider och eliminerat behovet av stora buffertlager.

Engagerad paneldiskussion

Ett återkommande tema från både panelen och publiken var uppmaningen om att se helhetsbilden och förnuft i beslut om lokalisering. Läxan från offshoring-vågen i början på 2000-talet, som slog brett och ofta ogenomtänkt mot all svensk tillverkning, måste vara att beslut om reshoring ska utvärderas för varje enskild produkt och produktionsmoment.

– Produktionen ska med fördel ske nära kunden, närproducerat är inte bara ett begrepp för livsmedelsindustrin, menar Anton Svensson på EWES.

Enligt Johan Frisk på Producera i Sverige/Opiflex är det en märklig paradox att trots att Sverige alltid legat långt framme med automation har man i stor utsträckning valt att outsourca högvolym och behållit den mer svårautomatiserade lågvolymstillverkningen. Dessutom har automationsinvesteringar historiskt dragits med ett mer utpräglat försiktighetstänk än maskininvesteringar, vilket bekräftades av flera av företagen i publiken.

Från den engagerade publiken hördes också röster om hur digitalisering kan hjälpa till att jämna ut förutsättningar för SMF och att Sverige måste stärka och återfå den industriella kulturen. En faktor som kan stärka trenden om reshoring är att en yngre, ofta välutbildad generation inköpare är på intåg med ett annat helhetstänk kring inköp och hållbarhet. Att reshoring är en trend och ingen tillfällighet var både panel och publik ense om!

Ladda ner presentationer från seminariet:

Presentation JTH.pdf

Presentation Producera i Sverige.pdf

Presentation UniCarriers Europe.pdf

Publicerad
2017-10-31
Bilder
Reshoring är en trend och ingen tillfällighet ansåg en enig panel bestående av Anton Svensson, EWES, Johan Frisk, Producera i Sverige/Opiflex, Kristina Sollander, JTH och Stefan Gustafsson Ledell, Elmia.
Reshoring är en trend och ingen tillfällighet ansåg en enig panel bestående av Anton Svensson, EWES, Johan Frisk, Producera i Sverige/Opiflex, Kristina Sollander, JTH och Stefan Gustafsson Ledell, Elmia.
På AutomaTHINKs seminarie i samband med Stora Leverantörsdagen diskuterades reshoring ur olika perspektiv.
På AutomaTHINKs seminarie i samband med Stora Leverantörsdagen diskuterades reshoring ur olika perspektiv.