Hej där Marie Jonsson, ny ledamot i AutomaTHINK!

Berätta lite mer om din vardag, vilken typ av frågor och företag arbetar Swerea SICOMP med?

Swerea SICOMP är ett institut inom Swerea-koncernen med huvudfokus på kompositmaterial. Vi bedriver forskning och utveckling över hela kedjan, från design, validering, tillverkning och testning tillsammans med industripartners, och ibland gör vi direkta uppdrag.

I första hand arbetar vi med strukturella kompositer, det vill säga som kan ta laster och ofta användas för att ersätta metall för att göra konstruktioner lättare. Kompositmaterial, t.ex. kolfiber är överlag dyrt och det ställer krav på t.ex. minimering av spill i produktionen. Det finns också många olika typer av processer att tillverka med och hanteringen av råmaterialet är ofta utmanande och med höga krav beroende på var de ska användas.

En traditionell användare av kompositmaterial är flygindustrin, men vi ser även fordonsindustrin som börjar använda kompositer allt mer. Sverige är internationellt sett rätt duktiga inom tillverkning av och med kompositprodukter, vi är ofta snabba på att ta till oss nya idéer och har spjutspetsföretag både inom användande och produktion. Många är småföretag som jobbar som underleverantörer, till olika branscher.

Vilka frågor kring svensk industri brinner du för?

Mitt fokus ligger på att behålla produktion i Sverige, och att göra svenska företag konkurrenskraftiga. I Sverige är vi är duktiga på låg- till medelvolymstillverkning och jag jobbar med hur det kan göras på ett intelligent och effektivt sätt. Att jobba med små- och medelstora företag är alltid väldigt givande, det får så stor effekt hos det enskilda företagen när man jobbar med dem.

Vad ser du fram emot som ledamot i AutomaTHINK?

Jag tycker att det ska bli kul att vara med och påverka för att skapa förutsättning för SMF, att kunna hjälpa till att stötta deras förutsättningar inom industrin.

 

Marie Jonsson är avdelningschef och senior forskare på Swerea SICOMP och även verksamhetsledare för Compraser Labs som är Sveriges arena för tillverkningseffektivitet för kompositbaserade produkter. Hon är disputerad inom produktionsteknik på Linköpings Universitet där hon fokuserade på att skapa tekniska förutsättningar för kostnadseffektiv låg- och medelvolymstillverkning, ett arbete hon fortsätter på Swerea SICOMP.

Publicerad
2018-03-21
Bilder
Marie Jonsson
Marie Jonsson