Fem recept för Sverige som framtidens industrination

Med mindre än ett år kvar till valet är det tydligt att engagemanget för industripolitiken svalnat betydligt jämfört med för ett par år sedan. I höstbudgeten lyser satsningarna med sin frånvaro. Därför lanserar tankesmedjan AutomaTHINK fem recept till Sveriges politiker, för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna räknas in som en av världens starkaste industrinationer.

En stark svensk industri är av avgörande betydelse för svensk tillväxt och arbetstillfällen. Idag arbetar 180 000 människor i basindustrin och industrin sammanlagt sysselsätter 850 000 personer. Dessutom skapas nästan två nya arbetstillfällen i andra branscher för varje arbetstillfälle i industrin.Tankesmedjan AutomaTHINK, ett initiativ som sedan 2011 samlar ledande företrädare från stora delar av svensk industris grundplåt, de små och medelstora industriföretagen, lanserar därför dessa fem recept på vad Sverige behöver för att stärka och framtidssäkra svensk industri.

1. Ett nationellt program för produktionsutveckling
Sverige behöver ett nationellt program som hjälper företag med nulägesanalyser samt lämnar förslag på åtgärder hos dem för att skapa en hållbar, uppkopplad samt automatiserad produktion. Målgruppen för programmet ska vara de små- och medelstora industriföretagen och målet ska vara ökad svensk industriproduktion.

2. En samlad svensk småföretagarpolitik
Oavsett näring är det oftast i de små och medelstora företagen som såväl innovation som tillväxt sker. Det är i dessa företag som människor med idéer om hur något kan göras annorlunda eller bättre ger sitt allt för att skapa något nytt. Såväl Sydkorea och USA som EU har idag sina egna s.k. ”Small Business Act” där politiken för dessa företag samlas. Där beskrivs bland annat hur regelbördan för dessa företag kan minskas samt hur de bättre kan involveras i arbetet med att ta fram nya förslag. Ska svensk industris fulla potential kunna infrias behöver vi en samlad småföretagarpolitik även här.

3. Regionala industrikluster
I dag finns mycket av svensk industri samlade i kluster, till exempel har Västra Götaland en stor del av fordonsindustrin, Östergötland flygindustrin, Norrbotten och Västerbotten gruvindustrin och Småland plast- och metallindustrin. Dessa kluster kan göras till ett redskap för att lyfta svensk industri som helhet genom en satsning på att samla industri, kommuner och akademin inom dessa kluster och tillföra resurser som krävs för att frigöra potentialen i den värdefulla kunskap som skapats där och som kan användas vidare men som bygger på en specifik industrigrens regionala särdrag.

4. Ett smart utbildningsystem
Detta ämne kan inte lyftas många gånger nog. Tillgången till välutbildad personal i hela Sverige är av kritisk vikt för industrin. Det visar bland annat Svensk Industriförening Sinfs underleverantörsbarometrar gång på gång. Yrkeshögskolan bör ges ökade resurser för utbildning av programmerare och maskinoperatörer, utbildningen av automations- och produktionsingenjörer prioriteras. Lägg därtill utökade resurser för att validera utbildning och kunskap hos personer med utländsk bakgrund. Matematik och naturvetenskap i grundskolan måste få en viktigare roll och resurser satsas på att det finns kvalificerade lärare i dessa ämnen.

5. Marknadsför Sverige som produktionsland
På de stora internationella industrimässorna lyser Sverige ofta med sin frånvaro, medan andra industriländer såsom t.ex. Tyskland och Turkiet träget erbjuder draghjälp för de egna företagen i syfte att både lyfta fram företagen och landet självt som produktionsland. En satsning som relativt mycket annat är okomplicerad och fullt genomförbar bara den politiska viljan finns och som garanterat skulle ge en mer direkt avkastning än många av de mer eller mindre tydliga projekt som våra svenska myndigheter bedriver.

 

Följer svenska politiker våra recept kommer de se att Sveriges förutsättningar att bestå som en av världens främsta industrinationer kommer att förbättras ordentligt. Ska vi säkra jobb, innovationskraft och skatteintäkter till välfärden är detta vad som behövs.

Publicerad
2018-02-01