Analys Industry Trend Monitor hösten 2018

Den andra Industry Trend Monitor, som genomfördes hösten 2018, kan sammanfattas med att det finns väldigt stor framtidstro och mer än någonsin skulle de som arbetar inom industrin rekommendera sina vänner och bekanta att börja arbeta inom svensk tillverkningsindustri.Den största utmaningen och hindret för tillväxt är att hitta lämplig arbetskraft.


Teknikutvecklingen sker otroligt snabbt och det kommer bli allt viktigare att hålla sig uppdaterad och samtidigt försöka satsa på de områden där det enskilda företaget har störst potential att lyckas. Detta kommer dock vara en stor utmaning för många, framförallt för små- och medelstora företag.

Läs analysen i sin helhet här

Publicerad
2019-01-08