Så ska svensk industri bli mer konkurrenskraftig

Under Elmia Automations första dag 6 maj höll tankesmedjan AutomaTHINK paneldiskussion på temat Tysklands Industri 4.0 – en modell för Sverige att ta efter?. Fokus låg på svensk industri och vikten av hur man kan förbättra möjligheten för utveckling. Diskussionen leddes av Anders Ekdahl, ordförande för tankesmedjan AutomaTHINK.

Under paneldiskussionen presenterades även årets Automationsindex, som gav ett tydligt besked om vad företagen ser som viktigt för att kunna växa och bli mer konkurrenskraftiga. De viktigaste punkterna för företagen var satsningar på utbildning och infrastruktur samt, kapitalförsörjning och ökat intresse för industrin. Dessa frågor har redan tagits på allvar i Tyskland. De senaste två åren har regeringen satsat stort för att lyfta den tyska industrin för att bli ännu mer konkurrenskraftig gentemot sin omvärld. Programmet Industri 4.0 är i sin linda men redan nu har det gett positiva effekter.

– De senaste åren har Tyskland gjort en stor satsning på sin industri. Industri 4.0som modell har gjort Tyskland ännu mer konkurrenskraftiga och gett dem en tydlig industripolitik. På detta sätt lyckas Tyskland ta industrin in i den ”nya” framtiden. Det är ett gott exempel att titta på och lära sig av säger Anders Ekdahl, ordförande AutomaTHINK.

Automationsindex vänder sig till 1300 industriföretag. Företagarna fick i undersökningen rangordna vilka frågor som var viktigast för dem. Satsning på kompetensutveckling, ökat intresse för industrin och tillgång till riskkapital var några av de frågor som företagarna prioriterar om de får bestämma. I årets index ställdes även valrelevanta frågor. En majoritet av företagarna säger i undersökningen att de inte känner till partiernas industripolitik.

– Det är bekymmersamt att hela 90 procent av företagarna som deltog i undersökningen antingen inte vet eller inte anser att regeringsalternativen redogjort för sin kommande industripolitik. Det är ett stort problem för politiken och det är ett stort problem för industrin. Om detta kommer vi att ha samtal om med våra folkvalda politiker avslutar, Anders Ekdahl.

Publicerad
2014-05-14
Bilder
automathink
Ove Leichsenring, Robotdalen, Ulf Helles, Aventics, Carina Elgestam (S), och Göran Lindell (C) deltog under seminariet om Industri 4.0. Moderator var Anders Ekdahl från Sinf