Premiär för Automathink- en unik tankesmedja för svensk industris framtid

Svensk industri står inför flera krävande utmaningar. En av dem är att locka morgondagens arbetskraft och kunna erbjuda en såväl lukrativ som utvecklande marknad med optimala utvecklingsmöjligheter. För att lyfta fram frågor som dessa och finna svar på hur svensk industri ska utvecklas bildades tankesmedjan Automathink. Idag presenterades dess företrädare.

Automathink har flera syften och ett av de viktigaste är att föra högteknologin framåt i syfte att säkerställa svensk industris konkurrenskraft hela vägen från små till stora företag. Därför måste vi helt sonika automatisera mera, säger Anders Ekdahl, ordförande Automathink.

Alliansen Svenska Automationsgruppen, SAG, och mässarrangören Elmia har tillsammans skapat ett för Sverige nytt automationskoncept, iAutomation. Konceptet vilar på två tydliga ben; dels skapandet av nya affärer genom mässan Elmia Automation som genomförs i maj 2012, dels utveckling av industrin vilket kommer att hanteras i en helt ny tappning i form av tankesmedjan Automathink. Presentationen hölls under onsdagen på Näringspunkten i Stockholm.

Syftet är att kunna möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Bland annat genom att bli ännu mer högteknologisk och energieffektivare. Medlemmarna i Automathink är sju till antalet och är hämtade från forskningsinstitut, näringslivet, fackförbund, arbetsgivar- och exportorganisationer, utbildningssektorn samt från iAutomation;

 • Anders Ekdahl (ordförande), VD Sinf, Svensk Industriförening.
 • Louise Trygg, docent i energisystem vid Linköpings Universitet
 • Peter Nilsson, VD Stockholms Tekniska Institut
 • Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metall
 • Ulf Helles, Bosch Rexroth
 • Inge Johansson, ordförande Gnosjö Industriförening
 • Peter Scott, Elmia

Dessutom förs diskussioner med företrädare från tyngre aktörer inom svensk industri samt starka intresseorganisationer.

Automathink kommer inte enbart att vara ett diskussionsforum. Gruppen ska även på sikt ta fram idéer och konkreta förslag som riktar sig både till näringslivet och politiker. Några av dessa frågor är:

 • Hur ska svensk industri bli konkurrenskraftigare?
 • Vilka verktyg krävs för att locka morgondagens arbetskraft?
 • Ökad lönsamhet och säkrare arbetsmiljö – hur går det ihop?
 • Mer automation sparar energi för industrin?

– Genom detta forum skapar vi en gemensam plattform som underlättar arbetet för att stärka svensk industri. Det är av yttersta vikt att visa marknaden en framåtanda och att vi både kan och vill konkurera, säger Manne Seifter, ordförande SAG, Alliansen Svenska Automationsgruppen och en av initiativtagarna till iAutomation.

För Elmias del ser man fram emot mässan i maj 2012 och fördelarna av att vara en del av Automathink;

– Tillverkningsindustrin är synnerligen viktigt för oss som ledande mässarrangör. Vi befinner oss i Jönköping och mitt i underleverantörssverige och ser det som vårt ansvar av vara en del av den utveckling som ska föra svensk industri framåt, säger Peter Scott, affärsområdeschef på Elmia.

Anders Ekdahl avslutar;
– Det handlar till syvende och sist om att säkerställa den svenska industrins långsiktiga utveckling. Det gör vi bäst genom att erbjuda dagens ungdom en spännande och utvecklande arbetsmiljö. Det klarar man lättast av genom ett samarbete mellan intressenter hämtade från skilda världar, men med samma intressen.

Publicerad
2011-09-23