Ökad automation och bättre utbildningar – framgångsfaktor för svensk industri

Hur ska svensk industri undvika att gräva sin egen grav? Genom att öka automationen och locka morgondagens medarbetare till industrin genom utbildning, menar tankesmedjan AutomaTHINK som var på scen under Elmia Automation.

– Vi måste stärka attraktionskraften, säger ordföranden Anders Ekdahl.

Ökad automation ger ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet. Det tror företagen som deltog i Svensk Industriförenings underleverantörsbarometer. I den menade nästan 90 procent av företagen att en ökad automation är en framgångsfaktor för de svenska företagen.

– I dagsläget finns det två grupperingar bland företagen. De som har lite automation och de som har mycket. Vår mission är att vi ska hjälpa till att öka siffran så att fler har högre automation, säger Anders Ekdahl.

– Sverige är ett industriland och då kan vi inte välja bort det.

Siffror visar även att nästan hälften avser att öka sin automation under 2012 och 2013.

– Av den andra hälften menade många att anledningen till att de inte ska öka är att de redan har gjort det under 2010 och 2011, säger Anders Ekdahl.

Utöver ökad automation står den svenska industrin även inför utmaningen att det inte finns tillräckligt med utbildad personal att anställa.

– Vi brottas med kompetensbrist och måste öka intresset för svensk industri bland ungdomar. Det är för hög medelålder. Det är samma människor som arbetar inom industrin idag som det var för 20 år sedan, säger Ulf Helles på Bosch Rexroth.

Där hoppas AutomaTHINK kunna hjälpa till, genom att lyfta frågan som en nyckelfaktor för att den svenska industrin ska överleva.

– Utbudet ser för dåligt ut. Det finns för lite utbildningar mot industrin. Men numera kan man som företagsgrupp sitta ner med en yrkessamordnare och specialdesigna sina framtida arbetare. Detta måste börja utnyttjas, säger Peter Nilsson, VD Stockholms Tekniska Institut, som påtalar vikten av yrkeshögskolor.

Publicerad
2012-05-08
Bilder
Peter Nilsson, Stockholms Tekniska Institut, Anders Ekdahl, Sinf, Peter Scott, Elmia och Ulf Helles, Bosch Rexroth
Peter Nilsson, Stockholms Tekniska Institut, Anders Ekdahl, Sinf, Peter Scott, Elmia och Ulf Helles, Bosch Rexroth