Ökad automation en ödesfråga för industrin

95 procent av svenska industriföretagare anser att ökad automation är en viktig framgångsfaktor för den svenska industrin. Detta presenterade tankesmedjan AutomaTHINK idag i samband med underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönköping.

– Undersökningen visar klart och tydligt att väldigt många företagare inser att vi måste öka effektiviteten och konkurrenskraften genom ökad automation för att kunna behålla vår plats på den globala marknaden. Det finns inga andra alternativ, säger Anders Ekdahl, ordförande tankesmedjan AutomaTHINK och VD Svensk Industriförening Sinf.

Tankesmedjan AutomaTHINK är en del av iAutomation; ett koncept i regi av Svenska Automationsgruppen (SAG) och mässarrangören Elmia. Konceptet vilar på två tydliga ben; dels skapandet av nya affärer genom mässan Elmia Automation som genomförs i maj 2012, dels utveckling av industrin vilket kommer att hanteras i en helt ny tappning i form av AutomaTHINK. Tankesmedjan består i skrivande stund av åtta medlemmar som representerar forskningsinstitut, näringslivet, fackförbund, arbetsgivar- och exportorganisationer, handelskamrar och utbildningssektorn.

Undersökningen eller automationsindex, i vilken 200 underleverantörsföretag från hela Sverige deltog, gjordes på uppdrag av tankesmedjan AutomaTHINK och genomfördes av Svensk Industriförning Sinf. 67 procent av företagen i undersökningen ser sig självt vara låg eller medelautomatiserade och en majoritet, drygt 60 procent tror att ökad automatisering skulle utveckla det egna företaget positivt. När det gäller framgångsfaktorn för branschen som helhet är emellertid tilltron på automation snudd på total; 95 procent.

– Vi måste möta framtiden med en vidareutveckling av högteknologin och göra den till en naturlig del av industrins framtid. Här har ökad automatisering en central roll varför det är väldigt viktigt att upplysa företagen i Sverige vilka verktyg och fördelar som finns, säger Manne Seifter, tankesmedjan AutomaTHINK och ordförande Svenska Automationsgruppen.

För ytterligare information, var god kontakta

Anders Ekdahl, 070-759 62 19

Manne Seifter, 070 – 749 68 87

Publicerad
2011-11-08
Bilder
Peter Scott, Elmia, Manne Seifter ordförande i Svenska Automationsgruppen, Inge Johansson Gnosjö industriförening och Anders Ekdahl VD Sinf tillika ordförande i Automathink
Peter Scott, Elmia, Manne Seifter ordförande i Svenska Automationsgruppen, Inge Johansson Gnosjö industriförening och Anders Ekdahl VD Sinf tillika ordförande i Automathink