Johan Trouvé och Västsvenska Handelskammaren tar plats i tankesmedjan AutomaTHINK

Tankesmedjan AutomaTHINK består från och med 1 november av åtta medlemmar. Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren, tar plats i gruppen som arbetar för att utveckla industrin och driva opinion runt viktiga framtidsfrågor.

– Industrin har en stark förankring i Göteborg och Västsverige och just därför är det viktigt att vi kan vara med att påverka, säger Johan Trouvé.

AutomaTHINK är en tankesmedja som grundades under hösten av iAutomation; ett koncept skapat av alliansen Svenska Automationsgruppen, SAG, och mässarrangören Elmia. Konceptet vilar på två ben; dels skapandet av nya affärer genom mässan Elmia Automation som genomförs i maj 2012, dels utveckling av industrin vilket kommer att hanteras i en helt ny tappning i form av tankesmedjan AutomaTHINK.

Syftet är att möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Bland annat genom att bli ännu mer högteknologisk och energieffektivare. Medlemmarna i AutomaTHINK är med Johan Trouvé åtta till antalet och är hämtade från forskningsinstitut, näringslivet, fackförbund, arbetsgivar- och exportorganisationer, utbildningssektorn samt från iAutomation. Övriga medlemmar är:

  • Anders Ekdahl (ordförande), VD Sinf, Svensk Industriförening.
  • Louise Trygg, docent i energisystem vid Linköpings Universitet
  • Peter Nilsson, VD Stockholms Tekniska Institut
  • Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metall
  • Ulf Helles, Bosch Rexroth
  • Inge Johansson, ordförande Gnosjö Industriförening
  • Peter Scott, Elmia

– Med Johan Trouvé i gruppen tar vi inte bara del av Handelskammarens expertis och kontaktnät, vi breddar oss också rent geografiskt. Handelskammaren har dessutom en lång tradition av att driva sakfrågor som berör industrins utveckling varför vi inom iAutomation välkomnar deras medverkan, säger Manne Seifter, ordförande i Svenska Automationsgruppen.

Tankesmedjan AutomaTHINK kommer att presenteras i samband med underleverantörsmässan Elmia Subcontractor 8 november i Jönköping.

– Västsverige är hjärtat av svensk verkstadsindustri, och därför var det en självklarhet för oss att tacka ja när vi fick erbjudande att vara en del av AutomaTHINK. Visserligen är Västsverige vårt huvudsakliga upptagningsområde, men det hindrar oss inte från att verka nationellt för industrins utveckling, säger Johan Trouvé.

Publicerad
2011-10-31