Paneldiskussion på Elmia Automation 6 maj

Inbjudan paneldiskussion 6 maj: Tysklands Industri 4.0 - en modell för Sverige att ta efter?

Den 6–9 maj arrangeras Elmia Svets och Fogningsteknik och Elmia Automation i Jönköping. Mässorna är ledande i sitt slag i Sverige och fokuserar på något som är högst aktuellt för svensk industri: lösningar som ökar produktiviteten och därmed konkurrenskraften.

– Vi ser att flexibla lösningar och automation anpassade till mindre serier kommer allt mer. Det gör det möjligt för små och medelstora företag att öka sin automationsgrad och därmed bli mer konkurrenskraftiga, säger Lina Kåvestam, projektledare för mässorna och ledamot i tankesmedjan AutomaTHINK.

Kl. 11.00 på tisdagen den 6 maj intar AutomaTHINK scenen i Automationscentralen, D03:60 för en paneldiskussion på rubriken:

Tysklands Industri 4.0 - en modell för Sverige att ta efter?

Medverkande:

  • Anders Ekdahl, Sinf
  • Ulf Helles, Aventics
  • Ove Leichsenring, Robotdalen
  • Per Åsling, C
  • Carina Elgestam, S

Tyskland har tagit fram en intressant industrimodell, Industri 4,0.  Syftet är att göra Tyskland till ett land med konkurrenskraftig produktion och har även gett dem en tydlig industripolitik. Panelen diskuterar effekten av Industri 4,0 och om en liknande modell skulle fungera i Sverige.

Publicerad
2014-05-02
Bilder
automathink
Anders Ekdahl, ordförande i AutomaTHINK