AutomaTHINKs automationsindex

Ett av AutomaTHINKs uppdrag är att stämma av attityder hos SME kring automation. Senaste mätningen gjordes 2016.

Automationsindexet mäter attityder kring automation hos svenska SME.

- Hur automatiserad bedömer du att din produktion är i dagsläget?

- Skulle ditt företag utvecklas positivt genom att graden av automation ökade?

- Anser du att en ökad automation är en viktig framgångsfaktor för den mindre och medelstora industrins framtid?

Automationsindex 2016

  • En klar majoritet anser att företaget skulle utvecklas positivt genom öka automation
  • Företagen investerar av kommersiella skäl, för att ta nya affärer och öka lönsamhet